Thứ sáu, 26/02/2016 - 21:04

Phê bình cán bộ đi lễ chùa để nhiệm sở vắng như “chùa Bà Đanh”

Dân trí

Liên quan đến việc cán bộ Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa bỏ nhiệm sở trong giờ làm việc đi lễ chùa, Hội đồng kỷ luật UBND thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định hình thức kỷ luật các cá nhân liên quan.

>> Yêu cầu xử nghiêm vụ cán bộ bỏ nhiệm sở đi lễ chùa

Như báo Dân trí đã thông tin, vào sáng ngày 19/2, các cán bộ, công nhân viên của Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa đã đóng cửa công sở đi lễ chùa Bái Đính và khu du lịch Tràng An, Ninh Bình.

Trụ sở Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa
Trụ sở Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung -Tiểu dự án Thanh Hóa vì lý do bỏ nhiệm sở đi lễ chùa.

UBND thành phố Thanh Hóa đã họp và ra quyết định kỷ luật Trưởng ban và 13 cán bộ Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa vì bỏ nhiệm sở đi lễ chùa. Theo đó, hình thức kỷ luật được đưa ra đối với các cá nhân có liên quan là Phê bình.

Trong đó, ông Trịnh Văn Bản - Trưởng Ban quản lý, bị kỷ luật bằng hình thức Phê bình do có sai phạm trong công tác quản lý viên chức, chưa chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành thời gian làm việc của viên chức, hợp đồng lao động của ban, còn dễ dãi trong việc cho viên chức và hợp đồng lao động vì lý do cá nhân.

Đồng thời, UBND thành phố Thanh Hóa còn Phê bình 13 viên chức, hợp đồng với lý do nghỉ việc vì nhiều lý do cá nhân nhưng lại đi chơi, đi lễ hội, đền chùa đầu năm trong ngày làm việc vi phạm quy định và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.

Trần Lê

Đáng quan tâm