Ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh sẽ bị xem xét bãi nhiệm

Quang Phong

(Dân trí) - Hôm nay 7/6, Quốc hội và HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét bãi nhiệm ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh.

Chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) và ông Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trung ương yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng.

Ông Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh sẽ bị xem xét bãi nhiệm - 1

Ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh.

Như vậy, theo các hình thức kỷ luật Đảng (khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ), ông Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long bị kỷ luật ở mức nặng nhất nên việc xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính cũng sẽ ở mức tương ứng.

Theo điều 40 Luật Tổ chức Quốc hội, khi đại biểu không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri bãi nhiệm. Trình tự bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được quy định tại điều 41 của Nghị quyết 102 về nội quy kỳ họp Quốc hội. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm đại biểu.

Với các chức danh ông Nguyễn Thanh Long đang giữ là Bộ trưởng Bộ Y tế và đại biểu Quốc hội khóa XV (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long), đều thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Tuy nhiên, trong chương trình kỳ họp thứ 3 không có các nội dung liên quan đến việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thanh Long. Do vậy, trước khi Quốc hội tiến hành các thủ tục này, Ủy ban Thường vụ sẽ họp bổ sung nội dung vào chương trình nghị sự, trình Quốc hội quyết định.

Sau khi chương trình kỳ họp được bổ sung, sáng 7/6, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc bãi nhiệm hoặc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế với ông Nguyễn Thanh Long. Theo điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn thực hiện theo đề nghị của cấp có thẩm quyền.

Còn Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu với ông Nguyễn Thanh Long; tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Với ông Chu Ngọc Anh, các chức danh là Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, đều thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội. 

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND địa phương sẽ bãi nhiệm chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND cấp tỉnh. Dự kiến chiều 7/6, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành phiên họp bất thường để xem xét quy trình này.

Ông Nguyễn Thanh Long, 56 tuổi, Ủy viên Trung ương khóa XIII, quyền Bộ trưởng Y tế từ tháng 7/2020 và được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Y tế vào tháng 11 cùng năm; đến tháng 7/2021, ông tiếp tục được phê chuẩn làm người đứng đầu Bộ Y tế.

Ông Chu Ngọc Anh, 57 tuổi, Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII (dự khuyết khóa XI), được HĐND TP Hà Nội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội vào tháng 9/2020, đến tháng 6/2021 ông tái đắc cử.