Ông Đỗ Ngọc Thịnh tái cử Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Thế Kha

(Dân trí) - Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III đã bầu Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng bầu 5 Phó Chủ tịch.

Chiều 25/12, Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III.

Năm Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III gồm các luật sư: Phan Trung Hoài, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Lưu Tiến Dũng, Nguyễn Hải Nam và Đào Ngọc Chuyền.

Ngoài ra, đại hội đã bầu 31 Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ III và 21 Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ III.

Ông Đỗ Ngọc Thịnh tái cử Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - 1

Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Ảnh: T.Quyết).

Theo ông Đỗ Ngọc Thịnh, tại thời điểm Liên đoàn Luật Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II (tháng 4/2015), số lượng luật sư cả nước là 9.436 luật sư, cho đến nay đã tăng lên 16.134 luật sư (sau hơn 6 năm số lượng luật sư tăng gần 6.700 tương đương 40%). Số lượng luật sư tăng đều hàng năm, trung bình mỗi năm tăng khoảng 1.000 luật sư.

Sự phát triển về số lượng luật sư vẫn chủ yếu tập trung ở TP Hà Nội và TPHCM.

Thực hiện định hướng chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật và sự hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức luật sư và các luật sư, trong những năm qua chất lượng đội ngũ luật sư đã từng bước được nâng cao. Đa số các luật sư có phẩm chất chính trị tốt, trung thành với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, có ý thức phấn đấu đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước; giữ vững và phát huy những quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp luật sư.

Hôm nay (26/12), Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ III tiếp tục phiên làm việc, tiến hành thông qua báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II và phương hướng công tác nhiệm kỳ III; báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ II và phương hướng công tác tài chính nhiệm kỳ III; báo cáo kiểm điểm của Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ và Thường trực Liên đoàn nhiệm kỳ II; dự thảo điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (sửa đổi); nghị quyết đại hội…

Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn, Thường trực Liên đoàn nhiệm kỳ III ra mắt Đại hội.