1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Ông Đỗ Minh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thanh Tùng

(Dân trí) - Sáng 28/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, ông Đỗ Minh Tuấn tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, với số phiếu 100% đại biểu tán thành.

Ông Đỗ Minh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - 1

Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII với 100% số phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Tiến Lam - Giám đốc Sở Công Thương và ông Nguyễn Quang Hải - Bí thư Huyện ủy Đông Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu là 100% tán thành.

Kỳ họp cũng hoàn thiện công tác nhân sự ở UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu 100% tán thành.

Ông Đỗ Minh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - 2

Ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII được bầu tái cử chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% số phiếu tán thành.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gồm: ông Lê Đức Giang, Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm và Đầu Thanh Tùng đều tái cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh ngày 5/12/1971

Quê quán: xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

- Đại biểu Quốc hội: Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị

Tóm tắt quá trình công tác:

- 11/1992 - 8/1994: Chuyên viên Ban Tuyên giáo, Thư ký tổng hợp Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- 8/1994 - 9/1999: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- 9/1999 - 12/2001: Chuyên viên phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 1/2002 - 12/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 12/2005 - 8/2006: Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy

- 8/2006 - 4/2009: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

- 5/2009 - 8/2010: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

- 8/2010 - 10/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 11/2010 - 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI

- 5/2015 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020

- 27/10/2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

- 6/12/2020: Tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ngày 28/6, tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đỗ Trọng Hưng được bầu tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đỗ Minh Tuấn, sinh ngày 10/7/1972

Quê quán: Xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ học vấn: Giáo dục phổ thông: 12/12; học hàm, học vị cao nhất: Tiến sỹ Kinh tế

Lý luận chính trị: Cử nhân

Tóm tắt quá trình công tác

- 11/1993-5/1995: Cán bộ Ban Thanh thiếu nhi Trường học, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa

- 6/1995-5/1997: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học

- 6/1997-2/1998: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học

- 3/1998-8/1998: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn Thanh Hóa

- 9/1998-9/2000: Đi học tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (hệ cử nhân)

- 10/2000-11/2000: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn

- 12/2000-4/2002: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Thanh Hóa

- 5/2002-2/2003: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa

- 3/2003-1/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa

- 2/2009-10/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- 11/2010-12/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- 1/2011-8/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa

- 8/2013-9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 9/2015 đến nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- 4/2014 đến nay: Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Minh Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

- Ngày 6/12/2020, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 ông Đỗ Minh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ngày 28/6, tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đỗ Minh Tuấn được bầu tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026.