Ông Bùi Văn Khánh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình

Thái Bá

(Dân trí) - Ngày 28/6, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Ông Bùi Văn Khánh tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ban HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Văn Khánh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình - 1

Ông Bùi Văn Khánh tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hinh sinh ngày 13/9/1968, quê xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Ông Hinh từng kinh qua các chức vụ như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực; được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình từ tháng 11/2020.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hòa Bình đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình. Với 100% phiếu bầu, ông Bùi Văn Khánh được các đại biểu tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Văn Khánh sinh năm 1964 tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021, ông Khánh từng kinh qua các chức vụ như: Phó Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 28/6, ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được đại biểu tín nhiệm bầu tái cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.