Nhiều tổ bầu cử ở Kiên Giang phải tổ chức bầu cử thêm

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Do nhiều tổ bầu cử tại huyện Kiên Hải, huyện U Minh Thượng và huyện An Biên, cử tri bầu không đủ 2/3 số lượng đại biểu HĐND như ấn định, nên phải tổ chức bầu cử thêm vào ngày 6/6.

Ngày 26/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang ra công văn chỉ đạo tổ chức bầu cử thêm đối với một tổ bầu cử ở huyện Kiên Hải và 2 xã của huyện U Minh Thượng, huyện An Biên do không bầu đủ 2/3 số lượng đại biểu HĐND như đã ấn định.

Theo đó, vào ngày 6/6 tới sẽ tiến hành bầu cử thêm đối với đại biểu HĐND huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) tại đơn vị bầu cử số 6; bầu thêm đối với đại biểu HĐND xã Minh Thuận (huyện U Minh Thượng) tại các đơn vị bầu cử số 6, 11, 13 và 14; đại biểu HĐND xã Đông thái (huyện An Biên) tại đơn vị bầu cử số 2.

Nhiều tổ bầu cử ở Kiên Giang phải tổ chức bầu cử thêm - 1

Công văn hỏa tốc của Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang về việc chỉ đạo bầu cử thêm đối với nhiều tổ bầu cử trên địa bàn huyện Kiên Hải, huyện U Minh Thượng và huyện An Biên.

Trong cuộc bầu cử thêm, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên nhưng không trúng cử. Người trúng cử là người được quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ và có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử thêm mà vẫn chưa đủ số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì không tổ chức bầu cử thêm lần thứ 2.

Nhiều tổ bầu cử ở Kiên Giang phải tổ chức bầu cử thêm - 2

Ngày 23/5 - ngày toàn dân đi bầu cử, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa giông lớn, ảnh hưởng đến việc đi bầu cử của các cử tri.

Danh sách cử tri của cuộc bầu cử thêm được lập theo danh sách cử tri trong cuộc bầu cử đầu tiên. Quy trình tổ chức bầu cử thêm cũng được thực hiện như cuộc bầu cử đầu tiên.

Trước đó, ngày 23/5 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa giông ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức bầu cử, nhất là việc đi lại của các cử tri ở các xã đảo huyện Kiên Hải, các huyện vùng sâu, ven biển như huyện An Biên, huyện U Minh Thượng.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang, tính đến 21h ngày 23/5, có hơn 1,2 triệu cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,70%. Riêng huyện Tân Hiệp đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội