Thứ ba, 04/05/2021 - 17:55

Nghệ An xử lý 6 "điểm nóng" tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật

Dân trí

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ xử lý 6 điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật để ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của hóa chất tồn lưu cho người dân và môi trường.

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt phương án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do hóa chất (chủ yếu là hóa chất trừ sâu DDT) trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An xử lý 6 điểm nóng tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật - 1
Một khu vực tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật tại Nghệ An đang được quây lại bằng hàng rào tôn chờ xử lý.

Cụ thể, có 6 điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật thuộc phạm vi của phương án, tương đương hơn 3.500m3 đất ô nhiễm. Trong đó, huyện Yên Thành có 2 điểm thuộc xã Phúc Thành và Hùng Thành; huyện Nghĩa Đàn có 2 điểm, đều thuộc xã Nghĩa Lộc; 1 điểm thuộc huyện Đô Lương và 1 điểm thuộc huyện Con Cuông.

Trong phương án được phê duyệt, khu vực đất có nồng độ DDT vượt quy chuẩn 5 lần QCVN 54:2003/BTNMT (nhóm 1) sẽ được bốc xúc, đóng gói đưa đi xử lý bằng phương pháp đốt (đồng hóa trong lò xi măng); các điểm có nồng độ DDT vượt QCVN 54:2003/BTNMT (nhóm 1) từ 1-5 lần sẽ được xử lý bằng phương pháp Fennon kết hợp sinh học.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An là chủ đầu tư thực hiện phương án xử lý các điểm tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nói trên. Thời gian thực hiện kéo dài từ năm 2021-2025.

Nguồn vốn triển khai được hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp môi trường Trung ương, vốn địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, tuy nhiên con số cụ thể không được báo cáo trong phương án phê duyệt.

Tại Quyết định 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu trên phạm vi cả nước thì Nghệ An đã có 189/240 điểm, chiếm 78% và 55/100 điểm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, chiếm 55% tổng số các điểm trên địa bàn cả nước. 

Đến hết năm 2019, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án xử lý, cải tạo cho 99 điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực  vật, còn 141 điểm chưa được phê duyệt. Ngành chức năng đã triển khai 34 dự án xử lý cho 62 điểm tồn lưu hóa chất thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 18 dự án với 23 điểm đã hoàn thành nghiệm thu và bàn giao hoàn trả mặt bằng cho các địa phương; còn 13 dự án với 20 điểm đã hoàn thành các hạng mục công trình xử lý và 3 dự án với 19 điểm đang triển khai thực hiện.

Theo quyết định 807/QĐ-TTg ngày 3/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cả nước có 70 điểm tồn lưu bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì tồn lưu gây ra phải xử lý.

Hoàng Lam

Đáng quan tâm