Nghệ An: Triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

(Dân trí) - Ngày 1/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 315/QĐ-TTG về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) giai đoạn 2011-2013. Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân nghèo SXNN tham gia thí điểm BHNN.

Nghệ An: Triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp - 1
Nghệ An được Chính phủ chọn bảo hiểm cho trâu bò, lợn
 
Trước mắt Chính phủ sẽ tiến hành thí điểm tại 20 tỉnh, thành phố (trong đó mỗi địa phương chọn 3 huyện) đối với một số loại cây trồng, vật nuôi nhất định do địa phương lựa chọn. Theo đó, hộ nông dân, cá nhân nghèo SXNN được hỗ trợ 80% phí bảo hiểm. Hộ nông dân không thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 60%. Các tổ chứcSXNN tham gia thí điểm BHNN được hỗ trợ 20%. Trong đó, Nghệ An được lựa chọn thí điểm bảo hiểm 2 đối tượng là bảo hiểm cây lúa và bảo hiểm trâu bò.

Để người nông dân sớm được hưởng lợi từ Quyết định này (QĐ315), ngày 21/10/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành họp và triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã chọn 6 huyện gồm: Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu thí điểm bảo hiểm đối cây lúa nước. 3 huyện Tương Dương, Thanh Chương và Đô Lương thí điểm bảo cho trâu, bò, lợn. Theo kế hoạch, từ 5/11-15/11 sẽ triển khai tại xã, xóm có tham gia bảo hiểm nông nghiệp.

UBND tỉnh cũng giao cho 6 huyện này sẽ chọn 3 xã để triển khai thực hiện chương trình. Chương trình bảo hiểm nông nghiệp thí điểm sẽ triển khai trong 3 năm. Mục đích của bảo hiểm nông nghiệp là nhằm hỗ trợ cho người sản xuất nông nghiệp chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại tài chính do hậu quả thiên tai, dịch bệnh gây ra, góp phần bảo đảm ổn định an sinh xã hội nông thôn.
Nghệ An: Triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp - 2
Và bảo hiểm về cây lúa.

Một số thiên tai được bảo hiểm đó là lụt bão, hạn hán, rét đậm rét hại, sương dáng và các loại rủi ro thiên tai khác. Đối với dịch bệnh, trên cây lúa sẽ đực bảo hiểm do dịch vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, dịch rầy nâu gây hại. Trên lĩnh vực chăn nuôi sẽ bảo hiểm đối với trâu bò bệnh LMLM, bệnh tai xanh đối với lợn. Để được bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm phải thông báo với chính quyền cấp xã khi có dịch bệnh xảy ra.

Tại Nghệ An, Bảo Việt Nghệ An là đơn vị chịu trách nhiệm cùng với các cấp chính quyền tổ chức triển khai, ký hơp đồng, bồi thường thiệt hại với các đại diện hợp đồng trong chường trình thí điểm này.

Ông Đinh Viết Hồng - PCT UBND tỉnh Nghệ An, trưởng ban chỉ đạo về bảo hiểm nông nghiệp cho biết, việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đối với Nghệ An lúc này là cán bộ phải xuống tận cơ sở để chỉ đạo cùng với địa phương. Khẩn trương thành lập ban chỉ đạo cấp huyện. Đặc biệt, các địa phương được chọn phải tuyên truyền để người nông dân biết rõ các nội dung, quyền lợi, vai trò, lợi ích của bảo hiểm nông nghiệp. Đồng thời giao cho Công ty bảo việt Nghệ An tiến hành tập huấn cho các huyện, xã về các nội dung của bảo hiểm nông nghiệp.

Nguyễn Duy