Ngày 4/7, Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

(Dân trí) - HĐND thành phố Hà Nội dự kiến ngày 4/7 tới sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn. Hiện các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đã có báo cáo tự kiểm điểm gửi các đại biểu HĐND thành phố để nghiên cứu, đánh giá.

Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội diễn ra đầu tháng 7 tới được cho là kỳ họp cấp tỉnh lịch sử vì nó kéo dài từ ngày 1/7 đến 8/7. HĐND thành phố Hà Nội cho biết lý do kỳ họp kéo dài đến vậy vì phải xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng.

HĐND thành phố Hà Nội họp báo trước kỳ họp thứ 7
HĐND thành phố Hà Nội họp báo trước kỳ họp thứ 7

Cụ thể, trọng tâm của kỳ họp tập trung vào chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội; điều chỉnh giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND thành phố Hà Nội sẽ thảo luận Quyết nghị các vấn đề thực hiện Luật Thủ đô theo Quyết định 353/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

HĐND thành phố cho biết, sẽ có 18 chức danh do HĐND thành phố bầu và phê chuẩn thuộc diện được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm. Trong đó, có các vị thành viên UBND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng các Ban HĐND thành phố.

Hiện nay, các vị thuộc diện được lấy phiếu tín nhiệm đã có báo cáo tự kiểm điểm gửi các đại biểu HĐND thành phố để nghiên cứu, đánh giá.

Quang Phong

Đang được quan tâm