Thứ năm, 28/06/2012 - 05:46

Luật Thủ đô được trình lại UB Thường vụ Quốc hội

Dân trí

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường chuẩn bị tài liệu, báo cáo về dự án luật Thủ đô để trình lại UB Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 10 tới.

Luật Thủ đô được trình lại UB Thường vụ Quốc hội
Luật Thủ đô đã không ít lần lùi hạn, không được thông qua trong khi Pháp lệnh Thủ đô đã quá cũ, lạc hậu.
 
Theo bản phân công nhiệm vụ Thủ tướng đã ký, để chuẩn bị cho phiên họp thứ 9 của UB Thường vụ, dự kiến diễn ra từ ngày 16-18/7/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chuẩn bị Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Tờ trình của Chính phủ về việc xin chủ trương thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị, trình.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị, trình Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài; Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định tổ chức lễ Quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến tính mạng của nhân dân.

Phiên họp thứ 10, dự kiến diễn ra từ ngày 13 - 22/8/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp chuẩn bị Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp chuẩn bị Dự án Luật Dự trữ quốc gia; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Các luật này đã được đưa ra xin ý kiến Quốc hội lần đầu trong kỳ họp thứ 3 vừa kết thúc cuối tháng 6.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận nhiệm vụ chuẩn bị, trình Dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị, trình Dự án Luật Phòng, chống khủng bố. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị, trình Báo cáo của Chính phủ về thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

Dự án Luật Thủ đô, luật Hộ tịch sẽ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình. Như vậy, sau một lần xây dựng nội dung còn “non”, Quốc hội không thông qua trong kỳ họp cuối cùng của khóa XII, dự luật Thủ đô tiếp tục trở lại chương trình nghị sự.

P.Thảo