Liên quan vụ Việt Á, loạt cán bộ ở Đà Nẵng bị khiển trách

(Dân trí) - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật Khiển trách đối với tập thể các Đảng ủy Sở Y tế, Sở Tài chính, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và một số cá nhân có liên quan.

Ngày 5/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm được nêu tại thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Liên quan vụ Việt Á, loạt cán bộ ở Đà Nẵng bị khiển trách - 1

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực cố gắng, tinh thần dấn thân vì công việc, vì sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân, vì nhiệm vụ chính trị của TP của các tập thể, đảng viên trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Những nỗ lực của các tập thể, cá nhân liên quan đã góp phần cùng thành phố kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, căn cứ kết luận số 367 về vi phạm, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân liên quan đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân vi phạm.

Căn cứ các quy định của Đảng và kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương phân loại xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật Khiển trách đối với các Đảng ủy Sở Y tế, Đảng ủy Sở Tài chính, Đảng ủy Bệnh viện Đà Nẵng và Chi bộ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Đối với cá nhân, bà Trần Thanh Thủy - Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, ông Trần Thủ - Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng và ông Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng bị kỷ luật Khiển trách.

Riêng Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 bị kỷ luật Cảnh cáo.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng xem xét trách nhiệm đối với Đảng đoàn và các lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban MTTQ TP.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của Đảng đoàn và Ủy ban MTTQ các cấp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 và các lãnh đạo chủ chốt đã thiếu trách nhiệm dẫn đến vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện thủ tục đấu thầu mua sắm gạo và quản lý các nguồn hỗ trợ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân vi phạm, khuyết điểm và kết quả khắc phục kịp thời của Đảng đoàn Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy xét thấy vi phạm, khuyết điểm này chưa đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban MTTQ TP nhiệm kỳ 2019-2024 và các lãnh đạo chủ chốt nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

Tin liên quan