Lao động muốn sang Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng

(Dân trí) - Từ ngày 21/8/2013, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 1465/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Theo đó, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng.

Quyết định cũng nêu rõ, người lao động thuộc đối tượng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài được vay tối đa 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ. Trường hợp người lao động hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn, người lao động bị chết trong thời gian làm việc theo hợp đồng hoặc phải về nước trước hạn do điều kiện khách quan (thiên tai, ốm đau, tai nạn...), người lao động không đi làm việc tại Hàn Quốc sau khi đã nộp tiền ký quỹ thì khoản tiền này (bao gồm cả gốc và lãi) sẽ được hoàn trả cho người lao động.

Còn tới 12.000 hồ sơ chờ cơ hội sang Hàn Quốc làm việc
Còn tới 12.000 hồ sơ chờ cơ hội sang Hàn Quốc làm việc.
Nếu người lao động về nước trước thời hạn do vi phạm hợp đồng thì tiền ký quỹ sẽ được sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra; nếu còn thừa sẽ được trả lại cho người lao động; nếu không đủ thì người lao động phải nộp bổ sung. Nếu người lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc theo hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn, ở lại cư trú và làm việc trái phép tại Hàn Quốc, tiền ký quỹ sẽ không được hoàn trả.

Cũng theo quy định, số tiền ký quỹ này được chuyển vào Quỹ Giải quyết việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và các hoạt động khác nhằm đẩy mạnh xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm tại địa phương.
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21/8/2013. Thời điểm thí điểm là 5 năm.

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lao động truyền thống của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do tình trạng lao động hết hạn hợp đồng không về nước, bỏ trốn, cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc ở mức cao, nên từ tháng 8/2012 đến nay, Hàn Quốc đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ lao động Việt Nam mới. Hiện vẫn còn 12.000 lao động trong nước đã qua kỳ thi kiểm tra tiếng Hàn, đang mong chờ cơ hội sang Hàn Quốc làm việc.

Trước thực trạng này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất lên Chính phủ một số giải pháp nhằm tháo gỡ  tình hình, trong đó có biện pháp ký quỹ nói trên.

 Phạm Thanh

Đang được quan tâm