Thứ tư, 04/11/2020 - 22:32

Lào Cai điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Dân trí

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Tỉnh ủy Lào Cai và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt của các cơ quan ban ngành cấp tỉnh.

 
Lào Cai điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt - 1
Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt các cơ quan ban ngành tỉnh Lào Cai
Theo quyết định trên, ông Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 
Điều động bà Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Điều động ông Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Điều động ông Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Điều động ông Nguyễn Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kể từ ngày 1/11/2020.
 
Phân công ông Lê Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kiêm Phó Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
 
Tiếp nhận, điều động ông Đặng Đình Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Điều động ông Lý Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025, đến thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách.
 
Điều động ông Sùng A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thôi thực hiện nhiệm vụ thành viên Tổ công tác giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
 
Điều động bà Đinh Minh Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến công tác tại Huyện ủy Si Ma Cai, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay cho ông Nguyễn Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai được điều động làm nhiệm vụ mới.
 
Bổ nhiệm bà Dương Bích Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.
 
Điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Duy, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Chí Hiền, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương.
 
Phạm Ngọc Triển
Đáng quan tâm