Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biển đảo

Trường Thịnh

(Dân trí) - Mặc dù Lạng Sơn là tỉnh không tiếp giáp với biển nhưng mỗi cán bộ, công chức và toàn thể người dân xứ Lạng luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng to lớn của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thường xuyên triển khai thực hiện việc tuyên truyền biển, đảo, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với phát triển kinh tế, bảo đảm chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước; tầm quan trọng của công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống thì Lạng Sơn chú trọng các hình thức truyền thông mới như xây dựng video 2D animation về Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 để đa dạng hóa hình thức và tăng hiệu quả truyền thông tới người dân trong và ngoài tỉnh.

Video Lạng Sơn tập trung tuyên truyền về biển đảo

Các cấp, các ngành thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, của Đảng, Nhà nước về biển, đảo Việt Nam; Luật Biển Việt Nam; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các văn bản, thỏa thuận song phương, đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Lồng ghép tuyên truyền về biển, đảo với công tác thông tin đối ngoại, công tác biên giới trên đất liền; nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; các hoạt động hướng về bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1; tiếp tục công bố những chứng cứ lịch sử và khoa học, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam...

Cùng với đó, tình hình Biển Đông được cập nhật và định hướng dư luận xã hội kịp thời; chủ động phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông, mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông, vấn đề biên giới lãnh thổ trên biển.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM