Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã trở về Tổ quốc để trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Từ thời khắc lịch sử đó, Cách mạng Việt Nam đã chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ chuẩn bị tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước  - 1

Tượng đài Bác Hồ tại thị xã Cao Bằng

 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Người và Trung ương Đảng, từ Pắc Bó, ngọn lửa Cách mạng bùng lên tỏa sáng khắp nước và giành được thắng lợi bằng các cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa nước ta từ thuộc địa nửa phong kiến thành một nước độc lập, tự do đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

 

Nhân dịp này, tối 28/1, tại quảng trường trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thị xã Cao Bằng diễn ra Lễ kỷ niệm và Chương trình Nghệ thuật chào mừng 70 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo Cách mạng Việt Nam - một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ kỷ niệm cũng là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng XI và kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tới dự lễ kỷ niệm có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Ksor Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng. Ngoài ra, tới dự buổi lễ còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, các đồng chí Lão thành Cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lao động, anh hùng LLVT, bạn bè quốc tế và đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh Cao Bằng.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư một lần nữa nhắc lại công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Cách mạng Việt Nam.

 

Trên con đường bôn ba khắp năm châu bốn bể, từ người thanh niên yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy được chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đề ra chính cương, sách lược tóm tắt của Đảng, xác định đường lối của cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong nhiều năm, từ nước ngoài, bằng nhiều con đường Người thường xuyên theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước.

 

Với tầm nhìn chiến lược của một lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo tình hình Cách mạng Việt Nam sẽ có chuyển biến mạnh mẽ. Vấn đề có ý nghĩa quyết định là Đảng ta phải tích cực chuẩn bị, xây dựng lực lượng, nắm bắt thời cơ đủ sức giành chính quyền khi thời cơ cách mạng xuất hiện. Chính điều này đã thôi thúc Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

 

Mùa xuân năm 1941, sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, hoạt động và chỉ đạo cách mạng Việt Nam từ nước ngoài, Bác Hồ trở về Tổ quốc. Với tầm nhìn xa trông rộng, Bác đã chọn Cao Bằng, miền đất hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để làm nơi đầu tiên xây dựng căn cứ địa cách mạng. Cao Bằng có vinh dự là nơi đầu tiên trong  cả nước đón Bác và trở thành một địa chỉ đỏ, căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta.

 

Tại Cao Bằng, Bác đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8, quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Cũng tại đây, Bác đã chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh Hội, các đoàn thể như Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc… Đồng thời, Người cũng chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của QĐND Việt Nam. Cũng tại Cao Bằng, Bác Hồ chỉ đạo xây dựng, từng bước mở rộng căn cứ địa cách mạng tạo tiền đề để tiến tới Tổng khởi nghĩa.

 

Ông Trương Tấn Sang khẳng định, trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, giành được những thành tựu quan trọng góp phần vào thắng lợi to lớn của cả nước.

 

Ông Trương Tấn Sang cũng hy vọng, để xứng đáng với truyền thống là quê hương cách mạng, Cao Bằng sẽ có bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng; quan tâm phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục… nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh như lời Bác Hồ căn dặn khi về thăm tỉnh năm 1961.

 

Cũng tại lễ kỷ niệm đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc, phác họa lại ngày về và hoạt động của Bác Hồ tại Pắc Bó, tỉnh Cao Bằng.

 

Theo Quang Trung
VOVNews