Quảng Ngãi:

Kỷ luật Chủ tịch huyện đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Thanh bị kỷ luật khiển trách do để xảy ra nhiều sai phạm trong đầu tư các dự án, cho thuê đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2014 - 2016.

Quyết định kỷ luật ông Nguyễn Thanh do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ ký ban hành, nêu rõ, trong giai đoạn ông Nguyễn Thanh đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Lý Sơn (từ tháng 4/2014 - 11/2015), ông Thanh phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc cho chủ trương triển khai 5 dự án đầu tư nhưng thiếu kiểm tra, xem xét về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt; thiếu kiểm tra, giám sát đối với UBND huyện để xảy ra một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư công trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn bị kỷ luật do để xảy ra nhiều sai phạm trong đầu tư các dự án, cho thuê đất trên địa bàn huyện
Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn bị kỷ luật do để xảy ra nhiều sai phạm trong đầu tư các dự án, cho thuê đất trên địa bàn huyện

Từ tháng 12/2015 - 10/2016, với trách nhiệm là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, ông Thanh đã thiếu kiểm tra để UBND các xã An Vĩnh, An Bình và An Hải cho thuê đất không đúng quy định. Ông Thanh không kịp thời chỉ đạo xử lý 31 trường hợp xây dựng trái phép, không phép; cấp giấy phép xây dựng 5 trường hợp thiếu thủ tục, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 7 trường hợp và cho thuê đất 2 trường hợp không đúng quy định...

Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy, những vi phạm của ông Nguyễn Thanh đã làm ảnh hưởng đến uy tín bản thân và tổ chức Đảng. Vì vậy, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh bằng hình thức khiển trách.

Quốc Triều