Thứ sáu, 08/03/2019 - 13:56

Khai trừ Đảng Viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng

Dân trí

Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng vừa có quyết định kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Trần Đức Anh Sơn - Viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội TP Đà Nẵng; nguyên nhân do ông Sơn đã đã viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng trên mạng xã hội Facebook.

Khai trừ Đảng Viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng - 1

Ông Trần Đức Anh Sơn 

 

Ngày 8/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa họp và có quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đức Anh Sơn - Viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội TP Đà Nẵng.

Theo nội dung quyết định kỷ luật của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Sơn đã viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên mạng xã hội Facebook; vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy định Ban Thường vụ Thành ủy TP Đà Nẵng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Vi phạm của ông Trần Đức Anh Sơn là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi ông Sơn sinh hoạt, công tác.

Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng đã tiến hành họp xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Sơn do ông Sơn đã viết và đăng tin, bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt, không đúng với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tâm An