Chủ nhật, 01/11/2015 - 11:10

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI

Dân trí

Sáng 1/11, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc với 495/497 đại biểu đại diện hơn 390.000 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố tham dự.

Tới dự Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt…

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội khoá XV cho biết, từ nhiều tháng nay, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và của cả nhiệm kỳ, Thành uỷ Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 2.913 chi bộ, đảng bộ cơ sở, 60 đảng bộ trực thuộc Thành ủy bảo đảm đúng quy trình, nội dung, tiến độ và chất lượng, với tinh thần đổi mới. Sau quá trình chuẩn bị tích cực, công phu, nghiêm túc, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVI.


Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội Thành phố lần thứ XVI

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội Thành phố lần thứ XVI

Nhìn lại quá trình nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân 5 năm qua, Hà Nội vui mừng trước những thành tựu và tiến bộ đã đạt được: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; xây dựng, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ; phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế ngày càng được nâng cao.

“Có được những thành tựu nói trên, chúng ta càng thấm thía và hết sức trân trọng vai trò, công sức đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, chủ thể của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”, ông Phạm Quang Nghị nói.

Bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, Đảng bộ Thành phố cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cũng như những khó khăn, bất cập và những áp lực trong quá trình phát triển.

Theo ông Phạm Quang Nghị Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, được toàn Đảng và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi, Đại hội đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển Thủ đô sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV và sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, khẳng định bước trưởng thành và phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế.


Phiên khai mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Phiên khai mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Xuất phát từ vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này, ông Phạm Quang nghị yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp được nhiều ý kiến xây dựng các Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Về bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy kết quả thành công của Đại hội đảng bộ các cấp, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; có tinh thần trách nhiệm cao; có tư duy đổi mới; những người luôn đặt lợi ích chung của Đảng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020...

Đại hội cũng sẽ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố, là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, thay mặt Đảng bộ Thủ đô tham dự, đóng góp vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Quang Phong