Huyện Cần Đước phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

(Dân trí) - Năm 2020 - 2025, huyện Cần Đước tập trung định hướng phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Tăng cường nâng cao đời sống nhân dân và phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới.

Ngày 13/8, sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đảng Bộ huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, nhiều văn kiện đã được kiện toàn nhằm xây dựng Đảng Bộ vững mạnh, trong sạnh, nâng cao đời sống nhân dân phát triển kinh tế và thu hút đầu tư tại địa phương.

Huyện Cần Đước phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới - 1

Đại hội Đại Biểu lần thứ XII huyện Cần Đước diễn ra thành công tốt đẹp.

Trao đổi tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Đát - Bí thư Huyện ủy Cần Đước cho biết các Đại biểu làm việc nghiêm túc, khẩn trương trên tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều phương hướng hoạt động cụ thể của Đảng Bộ Cần Đước cũng được thảo luận và nhận được đồng thuận cao từ các đại biểu.

"Năm năm tới, huyện sẽ định hướng phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Trong đó, tập trung cho phát triển công nghiệp và xây dựng đô thị để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời tăng cường giải quyết việc làm cho nhân dân. Huyện Cần Đước quyết tâm trong 5 năm tới sẽ trở thành huyện nông thôn mới", ông Nguyễn Văn Đát - Bí thư Huyện ủy Cần Đước nhấn mạnh.

Ông Đát cũng cho biết, huyện đang triển khai nhiều cụm, khu công nghiệp được Chính phủ phê duyệt. Huyện đang tập trung giải phóng mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư theo cái sự phê duyệt của Trung ương và của tỉnh. Cơ bản các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đưa vào sử dụng đã thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Huyện Cần Đước phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới - 2

Ông Nguyễn Văn Đát - Bí thư Huyện ủy cho biết huyện sẽ tập trung phát triển huyện trở thành huyện nông thôn mới trong 5 năm tới.

"Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư tại địa phương theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về cái sự đầu tư phát triển nghiệp của huyện trong thời gian tới để nhân dân có sự đồng thuận, ủng hộ. Bên cạnh đó thì sẽ đào tạo nghề cho nhân dân để giúp giải quyết việc làm trong thời gian tới nhằm nâng cao thu nhập của người dân", ông Đát chia sẻ thêm.

Để khẩn trương triển khai những công việc trên, Huyện ủy Cần Đước sẽ thường xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính để rút ra kinh nghiệm, thay đổi để hoàn thiện.

"Đối với Trung tâm hành chính công, huyện tiếp tục sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện quyết liệt công việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị đầu tư trên địa bàn của huyện. Các thủ tục hành chính của nhân dân, nhà đầu tư sẽ được xử lý nhanh nhất. Nhiều phương tiện kỹ thuật cũng được áp dụng để giảm bớt thủ tục hành chính cho người dân và nhà đầu tư", ông Đát trao đổi.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Cần Đước có 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm. Sản lượng lúa đạt 86.969 tấn/năm (đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết). Thu ngân sách bình quân tăng hàng năm, đạt 24,87% chỉ tiêu Nghị quyết (11,5% trở lên). 100% xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế (Nghị quyết 80%). Toàn huyện có 91,93% người dân mua bảo hiểm y tế (Nghị quyết 80%). Chất lượng các xã, thị trấn và huyện văn hóa được giữ vững và nâng chất...

Đại hội Đảng Bộ huyện Cần Đước (tỉnh Long An) đã diễn ra thành công tốt đẹp.