Hoàn thành cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia

Dân trí Từ năm 2019 đến năm 2023 sẽ xây dựng và hoàn thành cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới, thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Campuchia.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia - 1

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2174/QĐ-BTNMT ban hành kế hoạch thi hành Luật Đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, cơ quan chủ trì sẽ là Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Đơn vị phối hợp là các Vụ Pháp chế, Kế hoạch- Tài chính, Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Trung tâm tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên môi trường.

Trong năm 2019 sẽ tiến hành quán triệt thi hành luật, tuyên truyền và phổ biến luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Từ năm 2019 đến năm 2022, tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia làm căn cứ xây dựng và hoàn thiện hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia gồm số liệu mạng lưới tọa độ quốc gia, mạng lưới độ cao quốc gia, mạng lưới trọng lực quốc gia, trạm định vị vệ tinh quốc gia; công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia.

Đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia trên đất liền tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ nhỏ hơn; xây dựng cơ sở dữ liệu, thành lập bản đồ địa hình quốc gia khu vực đảo, quần đảo, bán đảo, bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10.000 và tỷ lệ nhỏ hơn. Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và cập nhật hệ thống bản đồ địa lý quốc gia đối với khu vực đã có cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.

Quyết định số 2174/QĐ-BTNMT cũng đặt ra mục tiêu: Từ năm 2019 đến năm 2021 xây dựng và hoàn thành cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam- Lào, thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia Việt Nam- Lào.

Từ năm 2021 đến năm 2023 cập nhật cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới Việt Nam- Trung Quốc, thành lập bản đồ chuẩn biên giới quốc gia Việt Nam- Trung Quốc.

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam- Campuchia; thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia Việt Nam- Campuchia sau khi hoàn thành việc ký kết các văn kiện về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia - 2

(Ảnh minh họa).

Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu việc xây dựng chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, tổ chức triển khai thực hiện chiến lược sau khi được Chính phủ phê duyệt; tích hợp dữ liệu không gian địa lý quốc gia, xây dựng và vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam.

“Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040; là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược sau khi được Chính phủ phê duyệt; xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam, xây dựng khung dữ liệu, tích hợp dữ liệu khung và phối hợp với các đơn vị liên quan để tích hợp dữ liệu chuyên ngành vào Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam”- Bộ này giao nhiệm vụ.

Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Khí tượng thủy văn được giao chủ trì tổ chức triển khai xây dựng, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ trong lĩnh vực mình quản lý; tích hợp dữ liệu bản đồ vào Công thông tin không gian địa lý Việt Nam.

Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thẩm tra, trình công bố tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trình ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc và bản đồ theo yêu cầu của Luật Đo đạc và bản đồ.

Đồng thời rà soát, bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để hoàn thiện thể chế, pháp luật về đo đạc và bản đồ, ứng dựng chuyển giao công nghệ cao, công nghệ mới trong hoạt động đo đạc và bản đồ, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.

T.K

MỚI NHẤT
Mỹ giám sát nguồn nước để sản xuất nước sạch như thế nào?
Mỹ giám sát nguồn nước để sản xuất nước sạch như thế nào?

(Dân trí) - Theo quy định của luật pháp Mỹ, các hồ chứa nước đầu nguồn phục vụ nước sinh hoạt được coi là mục tiêu bảo vệ an toàn trọng yếu. Tình trạng nguồn nước ở các hồ chứa này được kiểm tra định kỳ và báo cáo lên cơ quan quản lý 6 tháng 1 lần.

Thứ sáu, 25/10/2019 - 08:50

Lập 13 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
Lập 13 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

(Dân trí) - Từ nay đến năm 2025 sẽ triển khai thực hiện lập 13 quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, gồm: Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, Srêpok, Sê San, Hồng -Thái Bình, Cửu Long, Đồng Nai, Ba, Mã, Vu Gia - Thu Bồn, Hương, Cả, Trà Khúc, Kôn.

Thứ năm, 24/10/2019 - 05:10

Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét để khai thác khoáng sản trái phép
Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét để khai thác khoáng sản trái phép

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là đối với khoáng sản cát, sỏi lòng sông. Nghiêm cấm lợi dụng việc nạo vét, khơi thông luồng để khai thác cát, khai thác khoáng sản trái phép.

Thứ năm, 24/10/2019 - 04:49

Núi Hồng huyền thoại chi chít những "vết sẹo" khổng lồ
Núi Hồng huyền thoại chi chít những "vết sẹo" khổng lồ

(Dân trí) - Sau khai thác, vô số doanh nghiệp khoáng sản đã không hoàn thổ, trồng rừng và phục hồi nguyên trạng môi trường như cam kết khiến núi Hồng Lĩnh "lở loét", chi chít những "vết sẹo" khổng lồ.

Thứ năm, 24/10/2019 - 07:58

"Hành trình" làm sạch dầu thải ở Nhà máy nước sạch sông Đà diễn ra như thế nào?
"Hành trình" làm sạch dầu thải ở Nhà máy nước sạch sông Đà diễn ra như thế nào?

(Dân trí) - Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam tiến hành phun khử trùng, rải chất thấm và phân hủy sinh học dầu tại khu vực nhiễm dầu thải. Giám đốc Trung tâm cho biết, bột vi sinh này không gây ảnh hưởng đến nguồn nước. Khi được rải xuống, vi sinh vật trong trạng thái "ngủ", khi gặp dầu sẽ "tỉnh dậy" và "ăn dầu", sau đó phân hủy dầu thành khí cacbonic và nước mà không nhả dầu lại môi trường.

Thứ năm, 24/10/2019 - 07:44

Vụ đổ trộm dầu thải: Mất bao nhiêu tiền để xử lý an toàn 1 m3 dầu thải?
Vụ đổ trộm dầu thải: Mất bao nhiêu tiền để xử lý an toàn 1 m3 dầu thải?

(Dân trí) - Theo lãnh đạo một công ty môi trường ở Hà Nội, giá xử lý đối với dầu thải thông thường dao động khoảng 6.000-7.000 đồng/lít (tương đương 6-7 triệu đồng/m3). Loại dầu thải nguy hại hơn thì có giá xử lý là 40-50 triệu đồng/m3.

Thứ tư, 23/10/2019 - 07:25

Cần Thơ: Đốt 2.500 tấn rác sinh hoạt để phát điện
Cần Thơ: Đốt 2.500 tấn rác sinh hoạt để phát điện

(Dân trí) - Ngày 22/10, thông tin từ Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB Cần Thơ – Đơn vị quản lý vận hành nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ cho biết, 2.500 tấn rác sinh hoạt đã qua chôn lấp ở bãi rác Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) đã và đang được chuyển về Nhà máy đốt rác phát điện Cần Thơ để xử lý bằng hình thức đốt phát điện.

Thứ tư, 23/10/2019 - 06:11

Chủ trại lợn gây ô nhiễm xin lỗi dân
Chủ trại lợn gây ô nhiễm xin lỗi dân

(Dân trí) - Chủ đầu tư dự án Trung tâm giống chất lượng cao Mitraco (Hà Tĩnh) đã xuống xin lỗi các hộ dân vì gây ô nhiễm, đồng thời cam kết trong vòng 2 tháng sẽ xử lý dứt điểm vấn đề về môi trường.

Thứ ba, 22/10/2019 - 08:27

Bộ trưởng TN-MT: Tôi cũng bức xúc vì 3 ngày phải ăn “nước bẩn” sông Đà!
Bộ trưởng TN-MT: Tôi cũng bức xúc vì 3 ngày phải ăn “nước bẩn” sông Đà!

(Dân trí) - Bên hành lang Quốc hội chiều 22/10, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà chia sẻ với những bức xúc của người dân trong “cuộc khủng hoảng” nước sạch sông Đà bởi chính ông và gia đình cũng phải sử dụng nguồn nước đó, “mất 3 ngày ăn uống nguồn nước nhiễm dầu đó mà không hay biết”…

Thứ ba, 22/10/2019 - 05:08

“Mùi khét như cao su cháy ngoài Nhà máy nước sạch sông Đà, rất khủng khiếp!”
“Mùi khét như cao su cháy ngoài Nhà máy nước sạch sông Đà, rất khủng khiếp!”

(Dân trí) - “Chính tôi đến điểm bên ngoài nhà máy nước sạch sông Đà, thấy mùi khét như cao su cháy và mùi rất khủng khiếp!”, ông Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư thường trực tỉnh Hòa Bình nói.

Thứ ba, 22/10/2019 - 01:33

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính
Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách hành chính

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Phương Hoa- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 của Bộ này.

Thứ hai, 21/10/2019 - 09:15

Công ty gốm sứ Thanh Hà từng "dính" nhiều vi phạm trong lĩnh vực môi trường
Công ty gốm sứ Thanh Hà từng "dính" nhiều vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(Dân trí) - Công ty Cổ phần gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) được cơ quan công an xác định đã chuyển giao 8.830 kg dầu thải cho nhóm nghi can có hành vi đổ trộm dầu ra nguồn nước của Nhà máy nước sạch sông Đà. Cách đây 3 năm, công ty này cũng từng bị xử phạt hành chính 160 triệu đồng do có sai phạm trong lĩnh vực môi trường.

Thứ hai, 21/10/2019 - 08:25

ĐÁNG QUAN TÂM
Ai đã cung cấp dầu thải cho 3 đối tượng chở đi đổ trộm?
Ai đã cung cấp dầu thải cho 3 đối tượng chở đi đổ trộm?

(Dân trí) - Lãnh đạo Công ty Cổ phần gốm sứ Thanh Hà cho biết, cán bộ thủ kho tên Trần Thành Trung chính là người cung cấp dầu thải cho các nghi can đã có hành vi đổ trộm chất thải gây ô nhiễm nguồn nước cấp cho Nhà máy nước sạch sông Đà.

Thứ hai, 21/10/2019 - 02:13

Mỗi năm 9.000 người tử vong vì nguồn nước ô nhiễm
Mỗi năm 9.000 người tử vong vì nguồn nước ô nhiễm

(Dân trí) - Đây là những con số được nêu trong báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân do UB Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp, trình bày tại phiên khai mạc kỳ họp 8 của Quốc hội sáng nay, 21/10. Cử tri bày tỏ lo lắng vì ô nhiễm đe dọa sức khỏe, cuộc sống của người dân.

Thứ hai, 21/10/2019 - 11:48

Trại lợn khủng “uy hiếp” hàng chục hộ dân
Trại lợn khủng “uy hiếp” hàng chục hộ dân

(Dân trí) - Nhiều năm nay, cuộc sống của hàng chục hộ dân ở xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị đảo lộn vì phải sống bên cạnh hàng nghìn con lợn. Dân liên tục cầu cứu nhưng bất lực…

Thứ bảy, 19/10/2019 - 03:15

Đường đi “zích zắc” của 10 thùng dầu thải gây nên “cuộc khủng hoảng” nước sạch Sông Đà
Đường đi “zích zắc” của 10 thùng dầu thải gây nên “cuộc khủng hoảng” nước sạch Sông Đà

(Dân trí) - Theo lời khai của 2 đối tượng trực tiếp xả trộm dầu thải, cả 2 được thuê lái xe tải từ Bắc Ninh đến Công ty gạch, gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) lấy chất thải, bơm vào 10 thùng chứa (khoảng 10m3). Xe chở dầu thải sau đó di chuyển về gửi tại Công ty TNHH Cơ khí cao su K90 (Hưng Yên). 2 ngày sau cả 2 cùng "kẻ chủ mưu" lái xe lên Hòa Bình xả trộm dầu thải rồi bỏ trốn.

Thứ bảy, 19/10/2019 - 01:14

Nhật Bản hỗ trợ Phú Yên xử lý ô nhiễm tại “thủ phủ” nuôi tôm hùm
Nhật Bản hỗ trợ Phú Yên xử lý ô nhiễm tại “thủ phủ” nuôi tôm hùm

(Dân trí) - Tổ chức JICA (Nhật Bản) đã đồng ý hỗ trợ tỉnh Phú Yên xử lý vấn nạn ô nhiễm môi trường tại Vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu).

Thứ sáu, 18/10/2019 - 04:06

Triệu tập một số người liên quan vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nước sông Đà
Triệu tập một số người liên quan vụ đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nước sông Đà

(Dân trí) - Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã triệu tập những người có liên quan đến việc đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nước đầu nguồn sông Đà, vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

Thứ sáu, 18/10/2019 - 08:52

Bắt quả tang công ty giặt công nghiệp xả thải ra sông Soài Rạp
Bắt quả tang công ty giặt công nghiệp xả thải ra sông Soài Rạp

(Dân trí) - Công ty TNHH Monarch Laundry để nước thải chưa qua xử lý chảy thẳng ra cống thoát nước chung của TP, đổ ra sông Soài Rạp.

Thứ năm, 17/10/2019 - 10:34

Đà Nẵng tiếp nhận, xử lý phản ánh về ô nhiễm môi trường
Đà Nẵng tiếp nhận, xử lý phản ánh về ô nhiễm môi trường

(Dân trí) - Sau khi tiếp nhận các ý kiến góp ý, phản ánh, Tổng đài sẽ chuyển đến Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng hoặc Xí nghiệp môi trường quận/huyện để xử lý. Khi có kết quả xử lý, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng phản hồi đến Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng để thông báo kết quả xử lý cho người dân, doanh nghiệp được biết.

Thứ năm, 17/10/2019 - 08:43

Lãnh đạo Công ty nước sạch Sông Đà từ chối xin lỗi, nói “chúng tôi thiệt hại nhất” (!)
Lãnh đạo Công ty nước sạch Sông Đà từ chối xin lỗi, nói “chúng tôi thiệt hại nhất” (!)

(Dân trí) - Lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà từ chối gửi lời xin lỗi chính thức cũng như bồi thường thiệt hại cho người dân sau sự cố nước sạch bốc mùi, nhiễm dầu thải và cho biết, doanh nghiệp này là “đơn vị thiệt hại nhất”.

Thứ năm, 17/10/2019 - 05:44

Công ty xi măng Yên Bình bị phạt gần 400 triệu đồng
Công ty xi măng Yên Bình bị phạt gần 400 triệu đồng

(Dân trí) - Tổng cục Môi trường xử phạt Công ty cổ phần xi măng Yên Bình (Yên Bái) gần 400 triệu đồng và buộc công ty phải lắp đặt thiết bị, hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục đối với lò nung clinker, thiết bị nghiền và thiết bị làm nguội clinker.

Thứ năm, 17/10/2019 - 02:27

Sự cố nước sạch sông Đà: Nước cấp miễn phí cho dân cũng đục ngầu, có mùi lạ
Sự cố nước sạch sông Đà: Nước cấp miễn phí cho dân cũng đục ngầu, có mùi lạ

(Dân trí) - Xe téc cấp nước miễn phí cho người dân ở khu đô thị Linh Đàm có mùi tanh, đục đến mức dù đang rất khan hiếm nước người dân cũng phải đổ đi. Nhà máy nước sạch Pháp Vân xác nhận, bên trong bồn chứa nước có nhiều cặn đen.

Thứ năm, 17/10/2019 - 06:56

Bộ TN-MT ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
Bộ TN-MT ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành vừa ký ban hành Thông tư 16/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn.

Thứ ba, 15/10/2019 - 04:42