Thứ sáu, 05/07/2019 - 20:44

Hoãn chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ ở TPHCM

Dân trí

Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức tại TPHCM được thực hiện từ quý 2/2018. Năm 2019, TPHCM đã chi đến quý 1/2019. Nay UBND TP yêu cầu tạm hoãn chi quý 2/2019 để chờ sửa đổi quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị chưa đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức từ quý 2/2019 cho đến khi thành phố hoàn chỉnh việc sửa đổi quyết định 4631 năm 2018 về chi thu nhập tăng thêm.

Hoãn chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ ở TPHCM - 1
Người dân đến làm thủ tục hành chính tại UBND quận 1

Việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức tại TPHCM được thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Tháng 3/2018, HĐND TPHCM đã có Nghị quyết 03/2018 về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý.

Theo đó, hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm trong năm 2018 tối đa là 0,6 lần, năm 2019 tăng lên 1,2 lần và đến năm 2020 tăng thêm 1,8 lần. Thời gian thực hiện thí điểm dự kiến từ 1/4/2018 đến 31/12/2020.

Tiếp đó, UBND TPHCM đã ban hành quyết định 4631 về chi thu nhập tăng thêm và bắt đầu thực hiện từ quý 2/2018. Dự kiến, trong năm 2019, hơn 130.000 cán bộ, công chức, viên chức sẽ được chi thu nhập tăng thêm hơn 7.200 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) của HĐND TPHCM diễn ra chiều 8/4, UBND TP trình HĐND TP ban hành nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết 03/2018. Theo tờ trình này, hơn 10.000 người lao động sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm với tổng số tiền từ ngân sách TP là 720 tỷ đồng.

Những người được hưởng thu nhập tăng thêm gồm: người được tuyển dụng vào công chức viên chức đang thực hiện chế độ tập sự; người được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại nghị định 68/2000 tại khối sở ngành quận huyện; người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù, bao gồm cán bộ công chức viên chức được luân chuyển sang giữ các chức vụ chủ chốt.

Sau khi nghe tờ trình của UBND TPHCM, các đại biểu HĐND TP đã tranh luận, đóng góp ý kiến trong gần 2 tiếng đồng hồ. Đồng ý về mặt chủ trương, tinh thần chia sẻ chi thu nhập tăng thêm cho diện cán bộ nói trên, song nhiều đại biểu băn khoăn về tình hình ngân sách có đảm bảo chi và sự chặt chẽ về mặt pháp lý, thẩm quyền.

Cuối cùng, đại biểu HĐND TP thống nhất chưa thông qua để UBND TP hoàn thiện dự thảo tờ trình này.

Quốc Anh