Hiệp định Giơnevơ khẳng định khát vọng hòa bình của Việt Nam

Dân trí “Hiệp định Giơnevơ là một bước tiến quan trọng, khẳng định khát vọng của Việt Nam về một nền hòa bình gắn liền với độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Sáng 18/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày ký Hệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20/7/1954 - 20/7/2014).

Tới dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và thủ đô Hà Nội.
 
Nguyên cán bộ thuộc đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự Hội nghị Giơnevơ, nguyên Ủy ban liên hợp quân sự thi hành Hiệp định Giơnevơ cũng có mặt tại Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc ký kết Hiệp định Giơnevơ là một thắng lợi to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lần đầu tiên, Chính phủ Pháp và “mỗi nước tham gia Hội nghị Giơnevơ cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ…”, “tuyệt đối không can thiệp vào công việc nội trị” của Việt Nam; quân đội Pháp phải rút về nước, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn và vững chắc cho nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

“Hiệp định Giơnevơ là một bước tiến quan trọng, khẳng định khát vọng của Việt Nam về một nền hòa bình gắn liền với độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; vừa có ý nghĩa pháp lý, vừa tạo cơ sở vật chất, tinh thần để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn đất nước”, Chủ tịch nước nói.

60 năm đã đi qua, tình hình quốc tế và khu vực đã có nhiều thay đổi, nhưng theo Chủ tịch nước, Hiệp định Giơnevơ vẫn luôn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, vận dụng những bài học của các thế hệ người Việt Nam ta trong lịch sử, trong đó có kinh nghiệm từ Hội nghị Giơnevơ 1954 để thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực, về lĩnh vực đối ngoại cần thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện và thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại; phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân và giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa cũng như giữa đối ngoại với kinh tế, quốc phòng và an ninh; tạo thành một thể thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” đ
Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” đoàn đại biểu tại Hội nghị Giơnevơ

Tiếp tục giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, cùng phát triển; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu và nguyên tắc cao nhất; đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực mưu toan xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng những cam kết khu vực và luật pháp quốc tế.

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cả bên trong và bên ngoài phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời thực hiện nhất quán phương châm “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển”.

Theo Chủ tịch nước, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc thực hiện đường lối và các chủ trương, chính sách đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành đối ngoại mà trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Vì vậy, cùng với việc tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có phẩm chất chính trị và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần nâng cao năng lực và ý thức của tất cả các tổ chức, cơ quan, ban ngành, địa phương doanh nghiệp và từng người dân trong việc xử lý những vấn đề liên quan hoặc có yếu tố nước ngoài, tạo lòng tin và tình cảm tốt đẹp của nhân dân các nước đối với Việt Nam, cùng góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Nhân dịp này, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang” cho Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do những đóng góp to lớn và quan trọng của Đoàn tại Hội nghị Giơnevơ 1954 dẫn đến chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
 
Các ông nguyên chuyên viên Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm: Hà Văn Lâu, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Việt Phương - nguyên thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Lê Danh - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Nguyễn Lanh đã thay mặt Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Genevơ năm 1954 lên nhận danh hiệu cao quý này.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem tư liệu ghi lại những ngày tháng diễn ra Hội nghị Giơnevơ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem tư liệu ghi lại những ngày tháng diễn ra Hội nghị Giơnevơ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Trần Việt Phương, nguyên Thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên chuyên viên đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Giơnevơ chia sẻ, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vừa được trao tặng là phần thưởng xứng đáng của những anh hùng và liệt sĩ đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, thắng lợi của cả một cuộc chiến tranh chứ không chỉ một chiến dịch, thắng lợi có tầm cỡ quốc tế và tính chất thời đại, tạo điều kiện thắng lợi cho Hội nghị Giơnevơ năm 1954, mở ra cả một thời kỳ mới của đất nước ta cho đến ngày nay, xứng đáng với lịch sử hào hùng của dân tộc ta.
 
Xúc động ôn lại kỷ niệm của những ngày tháng đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Giơnevơ năm 1954, ông Trần Việt Phương nói: “72 ngày đêm ấy là một cuộc đấu tranh ngoại giao dựa trên thắng lợi Điện Biên Phủ, phấn đấu giành sự tôn trọng của thế giới về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Đất nước tạm thời chia làm hai miền và chuẩn bị nếu thực hiện đúng Hiệp định thì 2 năm sau sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất nước.
 
Nhưng Hiệp định đã bị lực lượng xâm lược phá hoại, nên dân tộc ta phải tiếp tục 21 năm chống xâm lược, giành lại toàn vẹn lãnh thổ nước ta, đưa dân tộc ta vào thời kỳ phát triển mới cho đến ngày nay - đất nước hưng thịnh và chủ động hội nhập quốc tế và thời đại”.

Quang Phong

Tag :
MỚI NHẤT
Chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó với bão Thần Sấm
Chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó với bão Thần Sấm

(Dân trí) - Chiều nay, hàng loạt nhà dân tại TP Móng Cái, Quảng Ninh đã chằng chống nhà cửa chuẩn bị đối phó với cơn bão Thần Sấm. Tại Thái Bình, mọi công tác phòng chống, đối phó với cơn bão số 2 đã được các địa phương hoàn tất.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 07:03

Gần 90 hộ dân di cư trái phép sang Lào
Gần 90 hộ dân di cư trái phép sang Lào

(Dân trí) - Trong 6 tháng đầu năm 2014, tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) có gần 90 hộ dân với 341 nhân khẩu di cư sang nước CHDCND Lào để làm ăn.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 06:46

Giảng viên trẻ đi bộ xuyên Việt, vượt hành trình dài 1.730 km
Giảng viên trẻ đi bộ xuyên Việt, vượt hành trình dài 1.730 km

(Dân trí) - Với mong muốn tất cả con em ngư dân được đến trường, bố mẹ yên tâm bám biển, anh Võ Mạnh Tuấn (SN 1987) - giáo viên Trường Trung cấp nghề tỉnh Kon Tum - đã ra Hà Nội để thực hiện chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt gây quỹ từ thiện.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 05:42

Siêu thị Co.opmart cháy do chập điện
Siêu thị Co.opmart cháy do chập điện

(Dân trí) - Theo kết luận của lực lượng PCCC quận 3, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (phường 6, quận 3, TPHCM) là do chập điện tại 1 ổ cắm trong khu vực chứa rác và phế liệu của siêu thị.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 05:15

Thủ tướng tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton
Thủ tướng tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton

(Dân trí) - Sáng 18/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton. Ông Bill Clinton chia sẻ với Thủ tướng về tình hình Biển Đông, về việc Trung Quốc vừa di chuyển giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam…

Thứ sáu, 18/07/2014 - 04:58

Xe con nát bét đầu sau cú tông ngang xe khách
Xe con nát bét đầu sau cú tông ngang xe khách

(Dân trí) - Khi đi qua ngã tư giao nhau giữa QL46 và đường tránh TP Vinh, địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), một chiếc ô tô con 4 chỗ ngồi đã lao thẳng vào hông xe khách giường nằm vào trưa nay (18/7).

Thứ sáu, 18/07/2014 - 04:15

Nỗi bất công của nữ dân công hỏa tuyến: Phải vá lỗ hổng cơ chế!
Nỗi bất công của nữ dân công hỏa tuyến: Phải vá lỗ hổng cơ chế!

(Dân trí) - “Tôi nghĩ đây là một trường hợp tương đối đặc biệt. Tại sao đến thế này rồi, hồ sơ, quy trình thủ tục đã làm đi làm lại rồi, đã bổ sung bao nhiêu hồ sơ có dấu đỏ choét đó rồi mà chị lại không được hưởng chế độ?”.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 03:58

Cục Hàng không Việt Nam: Tránh bay qua vùng chiến sự Ukraine
Cục Hàng không Việt Nam: Tránh bay qua vùng chiến sự Ukraine

(Dân trí) - Liên quan đến vụ máy bay Malaysia Airlines gặp nạn trên không phận Ukraine, Cục Hàng không Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo đối với các hãng hàng không của Việt Nam và hãng hàng không quốc tế đến/đi từ Việt Nam tránh bay qua vùng chiến sự Ukraine.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 03:31

Nỗ lực đưa con rùa nặng gần 200kg về biển
Nỗ lực đưa con rùa nặng gần 200kg về biển

(Dân trí) - Sau khi phát hiện cá thể rùa trên bãi biển, người dân và các lực lượng chức năng đã tìm mọi cách đưa rùa trở về với môi trường tự nhiên.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 03:18

Hàng trăm khách hàng bức xúc vì không rút được tiền quỹ tín dụng
Hàng trăm khách hàng bức xúc vì không rút được tiền quỹ tín dụng

(Dân trí) - Gần 7 năm hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa có tổng nguồn vốn đạt hơn 66 tỷ đồng, dư nợ gần 63 tỷ đồng. Nhưng gần đây, hàng trăm khách hàng khi cần rút tiền thì không thể lấy ra được.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 03:14

Xe khách lùi húc đổ 20m tường, 8 người thoát nạn
Xe khách lùi húc đổ 20m tường, 8 người thoát nạn

(Dân trí) - Chiếc xe khách loại 50 chỗ trong lúc lùi đã húc mạnh vào bức tường rào làm 20 mét tường gạch đổ sập, vùi lấp 2 chiếc xe máy. Ít nhất 8 người đã may mắn thoát nạn từ sự cố này.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 02:57

Hà Nội: Dân gánh giá nước cao vì chậm làm hồ sơ?
Hà Nội: Dân gánh giá nước cao vì chậm làm hồ sơ?

(Dân trí) - Những hộ dân sinh sống tại tòa nhà 15T1 (số 18 Tam Trinh - Hà Nội) đang “kêu trời” vì phải thanh toán tiền nước sinh hoạt giá cao là 8.900 đồng/m3. Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hoàng Mai giải thích là do Ban quản lý tòa nhà chậm chuyển hồ sơ?

Thứ sáu, 18/07/2014 - 02:15

ĐÁNG QUAN TÂM
Một ngày bình dị ở Hoàng Sa
Một ngày bình dị ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Xa gia đình, xa đất liền, đối mặt nhiều hiểm nguy, các chiến sĩ cảnh sát biển luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một cuộc sống bình dị vẫn luôn được duy trì trên những con tàu lênh đênh giữa sóng nước Hoàng Sa.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 01:44

Đi chặt cây ươi, bị cây đè tử vong
Đi chặt cây ươi, bị cây đè tử vong

(Dân trí) - Ngày 18/7, tin từ UBND huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tại địa bàn vừa có hai trường hợp thương vong do vào rừng khai thác cây ươi trái phép.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 01:00

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gia tăng trên đường cao tốc
Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gia tăng trên đường cao tốc

(Dân trí) - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc. Nguyên nhân do lái xe vi phạm quy tắc giao thông khi điều khiển phương tiện.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 11:45

Tối nay tâm bão Thần Sấm vào vịnh Bắc bộ
Tối nay tâm bão Thần Sấm vào vịnh Bắc bộ

(Dân trí) - Dự báo tối nay (18/7), tâm bão Rammasun (bão Thần Sấm) sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc bộ; sáng mai bão vào vùng biển biển Quảng Ninh. Bão gây mưa lớn diện rộng khắp miền Bắc.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 11:15

Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay qua không phận Ukraine
Vietnam Airlines điều chỉnh đường bay qua không phận Ukraine

(Dân trí) - Vì lí do an toàn, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết đã dừng khai thác 4 chuyến bay ngày 17/7 trên đường bay máy bay Malaysia đã gặp nạn. Hãng này cũng đã điều chỉnh đường bay qua không phận Ukraine.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 11:10

Đại gia Yên Bái: Xẻ núi xây mộ đá 15 tỷ
Đại gia Yên Bái: Xẻ núi xây mộ đá 15 tỷ

Nhiều người đi qua xã nghèo Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đều không khỏi bất ngờ khi chứng kiến khu lăng mộ trên diện tích 500m2 được xây bằng đá nguyên khối.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 10:47

Bổ nhiệm Thứ trưởng Phạm Quang Vinh làm Đại sứ tại Mỹ
Bổ nhiệm Thứ trưởng Phạm Quang Vinh làm Đại sứ tại Mỹ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN VN tại Hoa Kỳ.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 10:33

Hỗ trợ 6 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ vừa trở về
Hỗ trợ 6 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ vừa trở về

(Dân trí) - Chiều ngày 17/7, UBND – UB MTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi cùng các Sở, ngành tổ chức đón 6 ngư dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) bị phía Trung Quốc bắt giữ trở về quê nhà an toàn.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 08:58

5 học sinh tắm sông, một em tử vong, một nguy kịch
5 học sinh tắm sông, một em tử vong, một nguy kịch

(Dân trí) - 5 đứa trẻ rủ nhau đi tắm sông Lạch Tray trước ngày bão số 2 đổ bộ. 2 trẻ không may bị đuối nước, một em đã tử vong còn cháu khác đang cấp cứu trong tình trạng hôn mê tại bệnh viện.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 08:47

TPHCM đẩy nhanh tiến độ các dự án tàu điện ngầm
TPHCM đẩy nhanh tiến độ các dự án tàu điện ngầm

(Dân trí) - Nhằm thực hiện giải pháp hạn chế xe cá nhân, đồng thời phát triển mạnh giao thông công cộng, UBND TPHCM vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án tàu điện ngầm (metro) trên địa bàn thành phố.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 07:56

Bão Thần Sấm di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp
Bão Thần Sấm di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp

(Dân trí) - Tiến sâu vào vùng biển nước ta, tâm bão Rammasun giật cấp 16, hướng đến vùng biển Quảng Ninh - Thái Bình. Bão sẽ gây sóng lớn trên biển, mưa to khắp miền Bắc; vùng núi phía Bắc đề phòng lũ quét.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 07:55

2 xe máy kẹp 3 cùng tông xe đầu kéo, 2 người tử vong
2 xe máy kẹp 3 cùng tông xe đầu kéo, 2 người tử vong

(Dân trí) - 2 chiếc xe máy kẹp 3 chạy với tốc độ nhanh đã tông trực diện vào xe rơ-moóc đầu kéo khiến 2 người tử vong tại chỗ, 4 người khác trọng thương.

Thứ sáu, 18/07/2014 - 07:07