Hiệp định Giơnevơ khẳng định khát vọng hòa bình của Việt Nam

(Dân trí) - “Hiệp định Giơnevơ là một bước tiến quan trọng, khẳng định khát vọng của Việt Nam về một nền hòa bình gắn liền với độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Sáng 18/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày ký Hệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20/7/1954 - 20/7/2014).

Tới dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và thủ đô Hà Nội.
 
Nguyên cán bộ thuộc đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự Hội nghị Giơnevơ, nguyên Ủy ban liên hợp quân sự thi hành Hiệp định Giơnevơ cũng có mặt tại Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc ký kết Hiệp định Giơnevơ là một thắng lợi to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lần đầu tiên, Chính phủ Pháp và “mỗi nước tham gia Hội nghị Giơnevơ cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ…”, “tuyệt đối không can thiệp vào công việc nội trị” của Việt Nam; quân đội Pháp phải rút về nước, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn và vững chắc cho nhân dân miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

“Hiệp định Giơnevơ là một bước tiến quan trọng, khẳng định khát vọng của Việt Nam về một nền hòa bình gắn liền với độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; vừa có ý nghĩa pháp lý, vừa tạo cơ sở vật chất, tinh thần để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng hoàn toàn đất nước”, Chủ tịch nước nói.

60 năm đã đi qua, tình hình quốc tế và khu vực đã có nhiều thay đổi, nhưng theo Chủ tịch nước, Hiệp định Giơnevơ vẫn luôn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, vận dụng những bài học của các thế hệ người Việt Nam ta trong lịch sử, trong đó có kinh nghiệm từ Hội nghị Giơnevơ 1954 để thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực, về lĩnh vực đối ngoại cần thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện và thống nhất của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại; phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân và giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa cũng như giữa đối ngoại với kinh tế, quốc phòng và an ninh; tạo thành một thể thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” đ

Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” đoàn đại biểu tại Hội nghị Giơnevơ

Tiếp tục giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, cùng phát triển; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu và nguyên tắc cao nhất; đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực mưu toan xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng những cam kết khu vực và luật pháp quốc tế.

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cả bên trong và bên ngoài phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời thực hiện nhất quán phương châm “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển”.

Theo Chủ tịch nước, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc thực hiện đường lối và các chủ trương, chính sách đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành đối ngoại mà trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Vì vậy, cùng với việc tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có phẩm chất chính trị và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần nâng cao năng lực và ý thức của tất cả các tổ chức, cơ quan, ban ngành, địa phương doanh nghiệp và từng người dân trong việc xử lý những vấn đề liên quan hoặc có yếu tố nước ngoài, tạo lòng tin và tình cảm tốt đẹp của nhân dân các nước đối với Việt Nam, cùng góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Nhân dịp này, Đảng và Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang” cho Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do những đóng góp to lớn và quan trọng của Đoàn tại Hội nghị Giơnevơ 1954 dẫn đến chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
 
Các ông nguyên chuyên viên Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm: Hà Văn Lâu, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Trần Việt Phương - nguyên thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Lê Danh - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Nguyễn Lanh đã thay mặt Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Genevơ năm 1954 lên nhận danh hiệu cao quý này.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem tư liệu ghi lại những ngày tháng diễn ra Hội nghị Giơnevơ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem tư liệu ghi lại những ngày tháng diễn ra Hội nghị Giơnevơ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Trần Việt Phương, nguyên Thư ký Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên chuyên viên đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Giơnevơ chia sẻ, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vừa được trao tặng là phần thưởng xứng đáng của những anh hùng và liệt sĩ đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, thắng lợi của cả một cuộc chiến tranh chứ không chỉ một chiến dịch, thắng lợi có tầm cỡ quốc tế và tính chất thời đại, tạo điều kiện thắng lợi cho Hội nghị Giơnevơ năm 1954, mở ra cả một thời kỳ mới của đất nước ta cho đến ngày nay, xứng đáng với lịch sử hào hùng của dân tộc ta.
 
Xúc động ôn lại kỷ niệm của những ngày tháng đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Giơnevơ năm 1954, ông Trần Việt Phương nói: “72 ngày đêm ấy là một cuộc đấu tranh ngoại giao dựa trên thắng lợi Điện Biên Phủ, phấn đấu giành sự tôn trọng của thế giới về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Đất nước tạm thời chia làm hai miền và chuẩn bị nếu thực hiện đúng Hiệp định thì 2 năm sau sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất nước.
 
Nhưng Hiệp định đã bị lực lượng xâm lược phá hoại, nên dân tộc ta phải tiếp tục 21 năm chống xâm lược, giành lại toàn vẹn lãnh thổ nước ta, đưa dân tộc ta vào thời kỳ phát triển mới cho đến ngày nay - đất nước hưng thịnh và chủ động hội nhập quốc tế và thời đại”.

Quang Phong