Hàng loạt cán bộ bị xử lý kỷ luật sau kiểm tra việc chi tiêu ngân sách

(Dân trí) - Ngày 30/7/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chi tiêu ngân sách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định và một số tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Hàng loạt cán bộ bị xử lý kỷ luật sau kiểm tra việc chi tiêu ngân sách - 1
Hàng loạt cán bộ huyện Yên Định bị xử lý kỷ luật.

Sau khi kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả kiểm tra với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy đã kết luận Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2010-2015 và một số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật đảng.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010-2015.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Bí thư Huyện ủy, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Hoàng Cao Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Yên Định.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010-2015 đối với bà Ngô Thị Hoa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010-2015.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2016-2021; nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, giai đoạn 2010-2013.

Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đã: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Xô, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016, nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2016-2021.

UBKT Huyện ủy Yên Định đã: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với bà Trịnh Thị Hương, Kế toán cơ quan Huyện ủy.

Đảng ủy Cơ quan UBND huyện Yên Định đã: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với bà Trịnh Thị Hồng, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, nguyên Kế toán Cơ quan HĐND-UBND huyện Yên Định, giai đoạn 2010 - 2016

Ông Nguyễn Đăng Nhượng, nguyên Huyện ủy viên, nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016; ông Ngô Văn Vương, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, giai đoạn 2010-2014; ông Nguyễn Doãn Hồng, nguyên Huyện ủy viên, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Định, giai đoạn 2010-2014 có khuyết điểm, vi phạm đã bị tổ chức đảng có thẩm quyền biểu quyết kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Tuy nhiên, căn cứ quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết nên không quyết định thi hành kỷ luật.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể đồng bộ với kỷ luật về Đảng; đồng thời các cá nhân phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 29/72020, tất cả các khoản chi thường xuyên sai quy định, không đủ điều kiện thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước, còn tồn đọng tại Cơ quan Huyện ủy và Cơ quan HĐND - UBND huyện Yên Định đã được các cá nhân vi phạm tự bỏ tiền hoàn trả đầy đủ.

Đang được quan tâm