Thứ ba, 07/07/2015 - 16:39

Hà Nội nghiên cứu phần mềm quản lý cây xanh

Dân trí

Ngày 7/7, UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý cây xanh đô thị. Phần mềm này sẽ giúp thành phố kiểm soát việc trồng, thay thế cây xanh...

Báo cáo gửi đến HĐND TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội cho biết, để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong kết luận thanh tra và đề ra giải pháp cải tạo, thay thế cây xanh trong thời gian tới, đã giao Sở Xây dựng thực hiện việc rà soát, đánh giá lại các khâu, các tiêu chí, cũng như biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện.

Sở Xây dựng sẽ xây dựng quy định quản lý cây xanh đô thị, trong đó tập trung làm rõ quy trình quản lý, duy trì, bảo tồn cây xanh đô thị. Hà Nội cũng sẽ phân cấp trong quản lý cây xanh đô thị, phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc trồng và thay thế cây xanh.

Cây xanh trên địa bàn Hà Nội sẽ được quản lý bằng phần mềm
Cây xanh trên địa bàn Hà Nội sẽ được quản lý bằng phần mềm

Sở Xây dựng cũng sẽ đưa ra quy định về cấp phép chặt hạ, nội dung cấp phép, trách nhiệm của đơn vị giao giám sát trong nghiệm thu, bảo hành, dịch chuyển cây xanh. Chế độ thông tin báo cáo sự cố cây xanh cũng được đặt ra.

Ngoài ra, quá trình quản lý, bảo tồn, phát triển cải tạo, thay thế cây xanh đô thị cũng phải lấy ý kiến cụ thể của chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến cộng đồng. Sở Xây dựng cũng sẽ hoàn thiện danh mục cây xanh thích hợp, đảm bảo quy định về tiêu chuẩn cây trồng (chủng loại cây đô thị), danh mục cây hạn chế trồng, cây cấm trồng… để trình UBND Thành phố ban hành trong tháng 9/2015.

Thành phố Hà Nội cũng đã giao cho Sở Xây dựng rà soát, đánh giá, phân loại những cây phải hạ chuyển, bổ sung, thay thế, lập kế hoạch, lộ trình thực hiện từng bước đảm bảo duy trì mật độ cây xanh thường xuyên trên từng tuyến phố trên địa bàn các quận và thị trấn của huyện. Lập hồ sơ chi tiết, đánh giá, phân loại theo tiêu chí xác định xong trước tháng 7/2016.

Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn 2014-2015 cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Tổ chức công bố và thực hiện đề án, đi đôi với tăng cường quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo quy định.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung trên, khẩn trương hoàn thiện, bổ sung các quy định, đề án liên quan để triển khai thực hiện công tác quản lý, chăm sóc, cải tạo, chỉnh trang cây xanh đô thị bảo đảm hiệu quả.

Quang Phong

Đáng quan tâm
Mới nhất