Thứ ba, 04/04/2017 - 10:26

Hà Nội nghiên cứu dùng con số đặt tên đường phố

Dân trí

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Văn hóa - Thể thao nghiên cứu đặt tên đường, phố theo số để phù hợp cho việc áp dụng công nghệ số hóa.

Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội được UBND TP giao nhiệm vụ thống kê số lượng thực tế đường phố chưa có tên cần đặt để đề xuất đặt tên cho phù hợp với cấp độ, quy mô tuyến đường.

Những năm gần đây quỹ đặt tên đường phố Hà Nội ngày càng hạn hẹp
Những năm gần đây quỹ đặt tên đường phố Hà Nội ngày càng hạn hẹp

Việc đặt tên đường phố Hà Nội định hướng nghiên cứu đặt theo số thứ tự. Thông báo của UBND TP Hà Nội nêu rõ, việc nghiên cứu đặt tên theo số để phù hợp cho việc áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý, ứng dụng sau này.

Ngoài việc nghiên cứu đặt tên đường phố theo số, UBND TP Hà Nội còn giao Sở Văn hóa - Thể thao đánh giá tình hình đặt tên đường phố và công trình công cộng từ năm 2002 đến nay. Mục đích của việc kiểm kê nhằm thiết lập ngân hàng tên đường phố.

Căn cứ theo nhu cầu của các địa phương, việc đặt đổi tên đường phố Hà Nội được thực hiện hàng năm. Việc này cũng tác động đến kinh tế - xã hội, sinh hoạt của nhân dân như thay đổi giấy tờ, thủ tục hành chính… Do vậy, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao cân nhắc, lựa chọn xây dựng hồ sơ với số lượng nhất định để trình vào kỳ họp HĐND giữa năm hoặc cuối năm.

Quang Phong