Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, công chức tặng quà Tết cấp trên

Dân trí Thành ủy Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà cấp trên, dưới mọi hình thức và không được sử dụng tiền, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết.

Ngày 28/12, Thành ủy Hà Nội ban hành công văn số 519 thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2017. Theo đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các đơn vị trên cũng phải chủ động tổ chức thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang…

Các hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực chào mừng Xuân Đinh Dậu, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, được Hà Nội tổ chức tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương.

Hà Nội chính thức không bắn pháo hoa dịp Tết Âm lịch
Hà Nội chính thức không bắn pháo hoa dịp Tết Âm lịch

Thành ủy Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà cấp trên, dưới mọi hình thức. Không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp Tết.

Hà Nội cũng sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách. Tăng cường, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội, kiên quyết kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết. Giải quyết có hiệu quả tình hình khiếu kiện trước Tết, bố trí cán bộ trực nhằm xử lý kịp thời các công việc đột xuất trong thời gian nghỉ Tết, đảm bảo các hoạt động diễn ra thông suốt...

Quang Phong