Hà Nội kiểm tra đột xuất hành vi, đạo đức của cán bộ công chức

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra công vụ - kiểm tra đột xuất quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp… của cán bộ, công chức, viên chức ở các sở ngành, quận huyện.

Đoàn kiểm tra do ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ - làm Trưởng đoàn sẽ kiểm tra các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hiệp quản và doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố, thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”.

Hà Nội sẽ lập đoàn kiểm tra đột xuất các cơ quan
Hà Nội sẽ lập đoàn kiểm tra đột xuất các cơ quan

Đoàn sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố trong quá trình thực thi công vụ; thực hiện Quy chế văn hóa công sở; các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; Quy định về nghĩa vụ, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; Thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân, trọng tâm là các lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng đô thị, giao thông vận tải, văn hóa - du lịch.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, UBND các quận, huyện có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra công vụ thực hiện nhiệm vụ. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra công vụ phải được các đơn vị trên nghiêm túc tiếp thu.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất (không báo trước) các đơn vị kể trên. Thời hạn kiểm tra từ nay đến hết 31/12/2014.

Quang Phong