Thứ hai, 03/10/2016 - 10:07

Hà Nội: Gần 200 hồ ô nhiễm cần xử lý bằng chế phẩm đặc biệt

Dân trí

Trong nội thành Hà Nội, khoảng 119 hồ, trong đó 72 hồ bị ô nhiễm, cần xử lý trong năm 2016. Ngoài ra, trên địa bàn 17 huyện và thị xã Sơn Tây có khoảng 1.510 hồ ao, trong đó 100 hồ ao cần xử lý mặt nước trong thời gian tới.

Công ty Thoát nước Hà Nội vừa báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả khảo sát toàn bộ các hồ trên địa bàn. Theo đó, nội thành Hà Nội có khoảng 119 hồ, dự kiến 72 hồ cần xử lý trong quý IV/2016. Tổng số hồ trên địa bàn 17 huyện và thị xã Sơn Tây khoảng 1.510 hồ, ao, đầm, trong đó, đề xuất xử lý của chính quyền địa phường là 100 hồ.

Chế phẩm đặc biệt được dùng để xử lý ô nhiễm nước ven Hồ Tây
Chế phẩm đặc biệt được dùng để xử lý ô nhiễm nước ven Hồ Tây

Đầu tháng 9 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã thành lập tổ công tác thí điểm xử lý nước ở hồ Giáp Bát, Hố Mẻ, Ba Mẫu bằng chế phẩm đặc biệt (Redoxy-3C) của Đức và đã đạt được kết quả tích cực.

Quá trình xử lý thí điểm ở các hồ có mức độ ô nhiễm nặng ở Hà Nội hiện nay như Giáp Bát, Hố Mẻ, Ba Mẫu đã đem lại kết quả khả quan. Nước tại các hồ này trong, không mùi, sinh vật thủy sinh phát triển bình thường.

Sau thử nghiệm, độ pH kiềm, nồng độ TSS, BOD, COD... và mật độ coliform trong các hồ giảm, thông số thủy lý hóa không vượt ngưỡng, các loài sinh vật, thủy sinh sinh trưởng và phát triển tốt.

Kết quả ban đầu cho thấy đây là giải pháp có nhiều triển vọng, không mất nhiều thời gian, công sức, dễ làm, tốn ít nhân lực, từ đó chi phí sẽ giảm.

Quang Phong