Hà Nội đề xuất tăng phí trông giữ xe máy

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa đề xuất HĐND điều chỉnh tăng mức phí trông giữ xe máy lên 3.000 đồng/lượt ban ngày, 5.000 đồng/lượt ban đêm và 70.000 đồng/tháng.

Để phù hợp với thực trạng trông giữ xe trên các địa bàn và an sinh xã hội, UBND thành phố Hà Nội vừa trình HĐND bản điều chỉnh, bổ sung mức phí trông giữ xe đạp, xe máy. Mức thu mới cũng nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích người lao động, doanh nghiệp trông giữ, ngân sách nhà nước và phù hợp với thực tế dân sinh trên địa bàn.
Hà Nội đề xuất tăng mức phí trông giữ xe đạp, xe máy để phù hợp với thực tiễn
Hà Nội đề xuất tăng mức phí trông giữ xe đạp, xe máy để phù hợp với thực tiễn

Hà Nội cũng bổ sung đối tượng trông giữ xe đạp bao gồm cả xe đạp điện; bổ sung mức thu bên trong những tòa nhà chung cư cao tầng, trung tâm thương mại để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các tầng trông giữ xe, bãi đỗ xe hiện đại nhằm giảm áp lực thiếu điểm đỗ xe…

Theo đề xuất của UBND thành phố Hà Nội mức thu phí gửi xe đạp (kể cả xe đạp điện) bên ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại ban ngày tăng từ 1.000 đồng lên 2.000 đồng/lượt, ban đêm từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm là 4.000 đồng/lượt; phí trông giữ xe đạp theo tháng cũng tăng thêm 15.000 đồng (từ 25.000 lên 40.000 đồng/tháng).

Mức thu phí với xe máy (ngoài các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại) ban ngày là 3.000 đồng/lượt, ban đêm 5.000 đồng/lượt. Đối với xe máy gửi theo tháng tăng từ 45.000 đồng lên 70.000 đồng.

Xe đạp, xe máy gửi bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại cũng được quy định cụ thể trong đề xuất của UBND thành phố gửi HĐND. Đối với xe đạp phí trông giữ ban ngày là 2.000 đồng/lượt, ban đêm là 3.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm là 4.000 đồng/lượt, theo tháng là 40.000 đồng.

Đối với xe máy gửi bên trong các tòa nhà chung cư, trung tâm thương mại ban ngày là 5.000 đồng/lượt, ban đêm là 6.000 đồng/lượt, cả ngày và đêm là 10.000 đồng/lượt, theo tháng là 100.000 đồng.

Quang Phong