Thứ tư, 01/04/2020 - 11:19

Hà Nội dành 5% chi thường xuyên để phòng chống Covid-19

Dân trí

Thành ủy Hà Nội thống nhất dành thêm 5% kinh phí chi thường xuyên trên cơ sở tiết kiệm từ việc dừng lễ hội, hội họp, đi công tác nước ngoài… để dành kinh phí cho công tác phòng chống Covid-19.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14 (từ 30/3-5/4) và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án phòng chống dịch trên địa bàn. Trong đó, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 133 (ngày 29/3), để xây dựng phương án, sẵn sàng triển khai phong tỏa diện rộng trên địa bàn TP khi cần thiết.

Hà Nội dành 5% chi thường xuyên để phòng chống Covid-19 - 1

Hà Nội tổ chức các trạm test nhanh Covid-19 quanh Bệnh viện Bạch Mai

Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo ngành chức năng đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống; xử lý nghiêm việc tăng giá vật tư y tế và lương thực thực phẩm.

Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của cả cơ quan TP (trong 9 tháng cuối năm), trên cơ sở triệt để tiết kiệm kinh phí từ việc dừng các hoạt động lễ hội, hội họp, đi công tác nước ngoài, văn hóa thể thao, giải trí… của các cơ quan để dành cho công tác phòng chống Covid-19 và dự phòng cho phương án giảm thu ngân sách TP.

Thông báo nêu rõ, Thường trực Thành ủy, lãnh đạo TP Hà Nội chia sẻ với khó khăn của Bệnh viện Bạch Mai và sẵn sàng hỗ trợ mọi đề nghị của Bệnh viện Bạch Mai để cùng phối hợp, quết tâm dập dịch tại bệnh viện vì tình hình chung của TP và cả nước.

Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới để phòng ngừa lây lan và tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19…

Quang Phong