Thứ ba, 06/12/2016 - 16:42

Hà Nội cắt giảm 142 trưởng, phó phòng

Dân trí

Thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng (giảm 46 phòng), từ đó giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó phòng.

Trình bày Tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017, ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, ngay từ cuối năm 2015, thành phố đã ban hành Kế hoạch rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Ban Cán sự Đảng thành phố cũng đã chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản tới tất cả các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc, một việc một đầu mối xuyên suốt, với cách làm bài bản, dân chủ.

Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017
Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017

Ông Trần Huy Sáng cho biết, kết quả về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng (giảm 46 phòng), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Số trưởng, phó trưởng phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Thực hiện Nghị quyết 39, thành phố Hà Nội cũng đã sắp xếp các cơ quan hành chính, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ở, theo đó, giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị, tức giảm 121 đơn vị, tương ứng 30,2%.

Đối với các quận, huyện, thị xã, cơ bản hoàn thành phương án sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Cụ thể, hoàn thành sáp nhập 61 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, Trung tâm dạy nghề thành 30 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Cơ bản hoàn thành sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc TP thành 8 Ban Quản lý dự án theo lĩnh vực thuộc TP và 30 Ban Quản lý dự án khu vực thuộc quận, huyện, thị xã.

Về kết quả thực hiện biên chế, UBND TP Hà Nội đã giao biên chế cho các đơn vị theo đúng Nghị quyết số 07 của HĐND TP Hà Nội. Số thực hiện tính đến ngày 1/10 đều thấp hơn số HĐND TP Hà Nội giao. Cụ thể, với biên chế hành chính, gồm biên chế công chức số giao 9.267 công chức nhưng số thực hiện chỉ là 8.807 công chức; lao động hợp đồng số giao 1.766 chỉ tiêu, số thực hiện 1.561 người. Về biên chế sự nghiệp, số giao biên chế viên chức là 133.793 nhưng số thực hiện là 124.970 người; số giao lao động hợp đồng 20.983 nhưng số thực hiện là 16.051 người.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND, ông Sáng cho hay các cơ quan, đơn vị đều xác định bằng các biện pháp khác nhau giảm biên chế 10% đến năm 2021. Trong năm 2016, TP đã giải quyết tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2012/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế được 159 trường hợp.

Để đẩy nhanh tinh giản biên chế, ngoài việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyển đổi sang doanh nghiệp, công ty cổ phần, xã hội hoá, TP đang xây dựng cơ chế đặc thù của TP để khuyến khích các đối tượng tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thẩm tra tờ trình, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội - Nguyễn Hoài Nam cho biết, năm 2016 số biên chế hành chính, sự nghiệp các đơn vị sử dụng cơ bản không vượt so với số biên chế được HĐND TP giao. Tuy nhiên, một số vấn đề tồn tại được ông Nam chỉ ra đó là còn một số đơn vị sử dụng biên chế thấp hơn chỉ tiêu được giao nhưng vẫn sử dụng hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt chỉ tiêu được giao, thậm chí nghị quyết không giao nhưng đơn vị tự ký.

Việc tinh giản biên chế của các đơn vị thì đối tượng chủ yếu là về hưu chứ không phải qua công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dẫn đến việc tinh giản biên chế còn gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức tại một số đơn vị hành chính sử dụng viên chức sự nghiệp do tồn tại của lịch sử chậm được khắc phục dẫn đến sự bất hợp lý trong quản lý, sử dụng, áp dụng chế độ, chính sách đối với cán bộ...

Ban Pháp chế HĐND TP cũng nhất trí với tờ trình của UBND TP về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2017 của Hà Nội. Thực hiện tinh giản 1,5% biên chế, số giảm được phân bổ cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ công việc được giao.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế cũng đề nghị UBND TP lưu ý tập trung hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp lại lực lượng thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng. Chuyển biên chế các đội thanh tra xây dựng và giao cho UBND các quận, huyện, thị xã quản lý về tổ chức biên chế xong trong tháng 12 theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội.

Quang Phong