Gặp mặt báo chí đầu Xuân Bính Tuất

Nhiệm vụ trọng tâm của báo chí năm 2006 là tích cực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội 10; động viên toàn dân đoàn kết xung quanh Đảng, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội 10.

Đây là một phần nội dung bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, trong buổi giao ban báo chí đầu Xuân Bính Tuất tại trụ sở Báo Nhân dân ở Hà Nội, hôm qua 7/2.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm khẳng định, các cơ quan báo chí trên cả nước vừa giữ vững vai trò quan trọng trong công tác định hướng tư tưởng của Đảng vừa là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý chí của quần chúng nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm mong muốn báo chí trong nước thể hiện tốt hơn nữa chức năng “kép” trên đây. Điều đó đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí và từng người làm báo cần phải không ngừng học tập và trau dồi để nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn của mình.

Theo P.Dương
Báo Người lao động