"Đường sữa từ trên phát xuống, cày cuốc từ dưới phát lên"

Quang Phong

(Dân trí) - Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội), Luật Thi đua khen thưởng trước đây, tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra.

Sáng 28/3, báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung trường hợp đã được khen thưởng nhưng sau đó bị phát hiện vi phạm quy định của Nhà nước và bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong kỳ được xét khen thưởng thì phải bị hủy bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội xin phép được chỉnh lý Điều 91 của dự thảo Luật theo hướng bổ sung quy định trường hợp tổ chức, cá nhân bị hủy bỏ quyết định khen thưởng; quy định cụ thể hơn về các trường hợp cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà có hành vi vi phạm pháp luật bị tòa án tuyên có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước và chỉnh lý quy định cụ thể về nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật về vấn đề xử lý vi phạm.

Cho ý kiến tại hội nghị, theo đại biểu Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội), Luật Thi đua khen thưởng trước đây tuy đã có các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng cho người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân nhưng chưa đầy đủ. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra.

Đại biểu Bùi Hoài Sơn.jpg

Đại biểu Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội): Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra.

"Điều này dẫn đến việc đường sữa thì từ trên phát xuống, cày cuốc thì phát từ dưới phát lên. Do vậy, tôi đồng tình với việc tiếp thu, sửa đổi đầy đủ hơn của ban soạn thảo với những nội dung cụ thể trong luật lần này, đặc biệt là bổ sung đối tượng khen thưởng huân chương lao động…", đại biểu Bùi Hoài Sơn nói.

Theo đại biểu đoàn Hà Nội, làm tốt công tác khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sẽ tạo ra sự lan tỏa trong xã hội, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, tạo động lực cho sự phát triển chung của đất nước.

Nêu ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định) nhất trí quy định về tiêu chuẩn với Huân chương lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba. Tuy nhiên, nữ đại biểu thấy "chưa có quy định nào đề cập đến những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung". 

"Đó là những cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm hay, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực", bà Hoa nói.

Đường sữa từ trên phát xuống, cày cuốc từ dưới phát lên - 2

Theo đại biểu Mai Thị Phương Hoa, khen thưởng để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Nữ đại biểu dẫn chứng nhiều tấm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân như Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Kim Ngọc với quyết sách "khoán hộ" năm 1966 - một trong những cơ sở quan trọng để Trung ương ban hành chính sách khoán 100 và khoán 10, làm thay đổi căn bản kinh tế nông nghiệp nước ta. Hay nữ Anh hùng Lao động Ba Thi với kỳ tích "cởi trói" cho hạt gạo tại TPHCM và đồng bằng sông Cửu Long năm 1977-1978, góp phần bỏ chế độ bao cấp gạo…

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa cũng đề cập tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, trong đó yêu cầu biểu dương, khen thưởng xứng đáng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao, vì lợi ích chung.

Từ đó, bà Hoa cho rằng cần phải thể chế hóa thành văn bản luật các chủ trương này, nhất là trong bối cảnh một số cán bộ, đảng viên đang có dấu hiệu "chùng xuống", không dám làm gì chứ chưa nói đến dám chịu trách nhiệm.

"Có rất nhiều biện pháp để khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhưng tôi cho rằng biện pháp khen thưởng là biện pháp thiết thực và có nhiều yếu tố tích cực", bà Hoa nhấn mạnh.