Thứ ba, 08/12/2020 - 05:00

Thanh Hóa:

Dự kiến đầu tư gần 75 tỷ đồng xây dựng tượng đài và di tích

Dân trí

Tỉnh Thanh Hóa vừa điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc với tổng mức đầu tư gần 75 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19/3/2019.

Dự kiến đầu tư gần 75 tỷ đồng xây dựng tượng đài và di tích - 1
Phối cảnh tượng đài Trung đội nữ dân quân gái Hoa Lộc (Ảnh TL).

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư, Thường trực Tỉnh ủy đã có ý kiến chỉ đạo điều chỉnh một số nội dung của dự án.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 13/8/2020, UBND huyện Hậu Lộc đã có Tờ trình số 112/TTr-UBND, trình thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo thẩm định số 5338/SKHĐT-VX ngày 10/9/2020 báo cáo UBND tỉnh; UBND tỉnh đã có Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 15/9/2020, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tuy nhiên, tại phiên họp ngày 19/9/2020, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa đã giao UBND huyện Hậu Lộc nghiên cứu điều chỉnh chất liệu đá thi công tượng đài, nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày và điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư của dự án.

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư dự án, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có các văn bản về việc thiết kế chi tiết các công trình và mẫu phác thảo tượng đài, theo đó bổ sung các yếu tố lịch sử để gắn kết văn hóa Hoa Lộc, nhất là các họa tiết, hoa văn gốm cổ Hoa Lộc với khu di tích, nhà quản lý, đón tiếp và trưng bày; bổ sung giải pháp kết nối hạ tầng giao thông từ khu di tích đến các trục đường lớn phục vụ Nhân dân và du khách tham quan, nên việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên là cần thiết.

Theo đó, tên dự án sau khi điều chỉnh là Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc. Chủ đầu tư là UBND huyện Hậu Lộc.

Mục tiêu đầu tư nhằm tri ân và tôn vinh chiến công vẻ vang của Trung đội dân quân gái Anh hùng xã Hoa Lộc; xây dựng di tích trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các tầng lớp Nhân dân.

Quy mô đầu tư dự án: Tái hiện mô hình trận địa Đông Ngàn, tượng đài, nhà quản lý, đón tiếp, trưng bày, cổng chính, cổng phụ, biển giới thiệu di tích, sân đường, nhà vệ sinh, san nền, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh.

Sau khi được điều chỉnh thì đây là dự án nhóm B với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng lên đến gần 75 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, sơ bộ tổng mức đầu tư điều chỉnh được tính toán dựa trên suất vốn đầu tư và các công trình có tính chất tương tự đang triển khai thực hiện trên địa bàn.

Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách tỉnh Thanh Hóa là 37 tỷ đồng (nguồn vốn đầu tư công trong cân đối ngân sách tỉnh, nguồn thu từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025); vốn ngân sách huyện Hậu Lộc 10 tỷ đồng; vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác gần 28 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, dự kiến thời gian thực hiện dự án trong các năm 2020 - 2023.

Dự kiến đầu tư gần 75 tỷ đồng xây dựng tượng đài và di tích - 2

Khu đất nơi dự kiến xây dựng Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc (Ảnh QD).

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trước đó, Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19/3/2019.

Theo quyết định phê duyệt nêu trên, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là gần 22 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh Thanh Hóa (nguồn kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích do địa phương quản lý) hỗ trợ 3 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện, ngân sách xã, vốn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác gần 19 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án không quá 3 năm (2019 - 2021).

Duy Tuyên

Đáng quan tâm