Thứ hai, 22/03/2021 - 14:46

Diện mạo 4 quận nội thành Hà Nội sẽ thay đổi thế nào?

Dân trí

Hạn chế nhà cao tầng, giảm dân số từ 900.000 người xuống còn 672.000 người, Hà Nội hy vọng trong 10 năm tới sẽ hoàn thiện hạ tầng xã hội, giảm ùn tắc, ô nhiễm... trong 4 quận nội thành.

Diện mạo 4 quận nội thành Hà Nội sẽ thay đổi thế nào? - 1

Đỗ Diệp - Quang Phong

Đáng quan tâm