Diện mạo 11.000 ha phân khu đô thị sông Hồng

Quang Phong Đỗ Diệp

(Dân trí) - Trong 11.000 ha quy hoạch đô thị sông Hồng, Thành phố Hà Nội dành quỹ đất gần 2.000 ha các bãi sông xây khu đô thị mới, khu nhà ở sinh thái, công viên - quảng trường đô thị, công viên ngập lũ...

Diện mạo 11.000 ha phân khu đô thị sông Hồng - 1