Thứ ba, 04/10/2016 - 14:25

Cà Mau:

Đánh giá “khống” cho cán bộ, Giám đốc Sở Xây dựng bị phê bình

Dân trí

Ông M.H.M. (một Trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng Cà Mau) được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực,… Tuy nhiên, để đủ điều kiện đưa ông M. đi thi nâng ngạch chuyên viên chính, Sở Xây dựng đã đánh giá "khống" là ông M. hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Ngày 4/10, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn phê bình Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Công văn do ông Trần Hồng Quân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau- ký có nội dung nêu rõ: Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, thẩm định hồ sơ đề xuất cử công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, do Sở này đã thiếu kiểm tra, đối chiếu nên đã đề xuất cử ông M.H.M. (một Trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng) dự thi không đúng đối tượng, dẫn đến Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Cà Mau rút kinh nghiệm trong việc xét cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch.

Công văn còn thể hiện, ngoài việc phê bình Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau còn yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định đối với công chức tham mưu, đề xuất việc nhận xét, đánh giá công chức năm 2013, 2014 và 2015, đối với ông M.H.M.

Được biết, để đủ điều kiện lập hồ sơ cho ông M. dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016, Sở Xây dựng đã làm hồ sơ đánh giá "khống" ông M. là hoàn thành tốt nghiệm vụ suốt 3 năm liền; trong khi năm 2015, ông M. chỉ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực…

Tuấn Thanh