Thứ bảy, 02/07/2016 - 17:10

Đà Nẵng triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính

Dân trí

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành phương án triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch hành chính. Đây là loại hình tiện ích không bắt buộc, được cung ứng khi công dân, tổ chức có nhu cầu.

Theo đó, thay vì chờ đợi đến lượt giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, công dân, tổ chức sẽ gọi điện hoặc nhắn tin đến Trung tâm Thông tin dịch vụ công (0511 3 881 888) để hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Tổ chức, cá nhân liên hệ để hẹn giờ chỉ trả cước cuộc gọi cho nhà mạng như gọi đến điện thoại cố định bình thường; không trả phí phục vụ. Trường hợp nhắn tin, cước phí nhà mạng thu 1.000đ/tin nhắn.

Các tổ chức, công dân có thể gọi điện hoặc nhắn tin để hẹn giờ giao dịch hành chính
Các tổ chức, công dân có thể gọi điện hoặc nhắn tin để hẹn giờ giao dịch hành chính

Tổ chức, cá nhân sau khi hẹn sẽ nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ Tổng đài xác nhận thời gian hẹn giờ giao dịch hành chính.

Tổ chức, cá nhân đến quầy giao dịch của Trung tâm Thông tin dịch vụ công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung thành phố theo giờ hẹn để nhận phiếu hẹn giờ giao dịch hành chính.

Theo quy định, thông tin việc hẹn giờ sẽ được hiển thị tại màn hình tivi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để các các tổ chức, cá nhân được biết.

Trường hợp đền giờ hẹn mà tổ chức, cá nhân không đến thực hiện giao dịch thì sau 10 phút kể từ thời gian hẹn, công chức của cơ quan giao dịch được xóa tên tổ chức, cá nhân khỏi danh sách hẹn giờ. Trung tâm Thông tin dịch vụ công được quyền từ chối trích xuất phiếu hẹn giờ giao dịch hành chính cho công dân, tổ chức đến trễ quá 10 phút.

Năm 2016 sẽ triển khai thí điểm tại các Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ. Năm 2017, mở rộng thực hiện tại tất cả các sở, ban, ngành. Năm 2018, mở rộng tại một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế và UBND các quận, huyện.

Khánh Hồng