Thứ năm, 21/07/2016 - 03:00

Đà Nẵng trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà

Dân trí

Thay vì nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước, người dân có thể trả cước phí để yêu cầu được chuyển trả kết quả tận nhà.

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt phương án chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đây là loại hình dịch vụ không bắt buộc, được cung ứng khi công dân, tổ chức có nhu cầu, trên nguyên tắc tự nguyện lựa chọn.


Thay vì phải đến tận nơi, chờ đợi nhận kết quả, người dân có thể đăng ký dịch vụ chuyển trả tận nhà.

Thay vì phải đến tận nơi, chờ đợi nhận kết quả, người dân có thể đăng ký dịch vụ chuyển trả tận nhà.

Theo đó, thay vì nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, công dân, tổ chức có thể trả cước phí để yêu cầu chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về một địa chỉ đăng ký với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Việc này nhằm cải thiện cách thức phục vụ chất lượng dịch vụ hành chính công theo hướng tăng sự thuận tiện, tính thân thiện, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, chờ để nhận kết quản giải quyết của công dân, tổ chức; đặc biệt trong trường hợp ở xa trụ sở cơ quan nhà nước.

Dịch vụ này sẽ được triển khai rộng rãi trên địa bàn thành phố. Cước dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến địa chỉ yêu cầu cho công dân, tổ chức được thu theo giá thị trường trên cơ sở trọng lượng kết quả hồ sơ được giải quyết.

UBND thành phố cũng quy định thời gian giao chuyển kết quả hồ sơ là 1 ngày đối với địa chỉ nơi nhận thuộc các quận và 2 ngày đối với người nhận thuộc huyện Hòa Vang.

Quy trình đăng ký được quy định, công dân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan có thẩm quyền, nếu có nhu cầu, đăng ký yêu cầu chuyển phát nhanh theo địa chỉ cụ thể. Lưu ý cần xác định rõ trách nhiệm của các bên trong trường hợp làm thất lạc kết quả của công dân, tổ chức.

Khánh Hồng