1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Đà Nẵng phấn đấu không còn người lang thang xin ăn

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu chương trình thành phố “Không có người lang thang xin ăn” giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tiếp tục triển khai có kết quả chủ trương xây dựng thành phố “5 không, 3 có”.

Theo đó, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao sự đồng thuận của toàn xã hội về chủ trương ngăn chặn, xử lý người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong đeo bám, chèo kéo khách. Tăng cường kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm không để xảy ra tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng trên địa bàn thành phố.

Đầu tư cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần đảm bảo quy mô tiếp nhận đối tượng. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chữa bệnh, dạy nghề, hướng nghiệp và giải quyết đưa về hoà nhập cộng đồng hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái phạm.

Các đối tượng bán hàng rong, xin ăn, lang thang... được tập trung đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng
Các đối tượng bán hàng rong, xin ăn, lang thang... được tập trung đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng

Đồng thời vận động 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát; 100% nhà thờ, các chùa, cơ sở thờ tự lắp đặt các biển cấm, ký cam kết không để xảy ra tình trạng xin ăn và ăn xin biến tướng, bán hàng rong tại cơ sở. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ từ 40% - 50% số người bán hàng rong có hộ khẩu trên địa bàn được chuyển đổi ngành nghề, việc làm phù hợp.

Tổ chức khảo sát, quản lý chặt chẽ các đối tượng bán vé số trên địa bàn, có biện pháp xử lý tình trạng đeo bám chèo kéo khách, xin ăn biến tướng trong nhóm đối tượng này. Điều tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi chăn dắt, lợi dụng trẻ em, người khuyết tật để xin ăn.

Các cấp các ngành cần tiếp tục phổ biến quán triệt đầy đủ chủ trương xây dựng thành phố văn hóa, văn minh “không có người lang thang xin ăn” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Khánh Hồng