Thứ sáu, 07/08/2020 - 09:49

Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Dân trí

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từng kinh qua nhiều cương vị công tác, được tôi luyện, trưởng thành trong quân ngũ, qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc đổi mới đất nước.

Dân trí trân trọng giới thiệu tiểu sử, quá trình công tác của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu:

Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - 1

Ngọc Diệp - Phương Thảo