Thứ bảy, 04/04/2020 - 03:50

Covid-19: Khuyến khích đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây tại nhà

Dân trí

Dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer sắp đến, Sóc Trăng yêu cầu các chùa tạm dừng một số lễ hội, cúng viếng đông người. Cà Mau khuyến cáo bà con đồng bào Khmer đón Tết tại nhà.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp trong cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị “cách ly toàn xã hội” để tăng cường phòng, chống dịch bệnh lây lan.

Đây cũng là thời điểm Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ sắp đến, năm nay diễn ra từ ngày 13 - 16/4.

Covid-19: Khuyến khích đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây tại nhà - 1

Chôl Chnam Thmây là Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer luôn được tổ chức rất lớn.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch tỉnh Cà Mau khuyến khích các hoạt động dịp Tết cổ truyền của đồng bào Khmer diễn ra tại nhà, trên tinh thần vui tươi, lành mạn, an toàn, tiết kiệm.

Giao Ban Dân tộc hướng dẫn cụ thể việc tổ chức Tết Chôl Chnăm Thmây phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Covid-19: Khuyến khích đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây tại nhà - 2

Nhiều địa phương đề nghị bà con đồng bào Khmer hạn chế tập trung lại chùa dịp Tết cổ truyền. 

Trong khi đó, tại Sóc Trăng, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đề nghị tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Khmer: "Huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, phum - sróc nào ở phum - sróc đó, gia đình nào ở gia đình đó;..."

Việc tổ chức các hoạt động đón Tết Chôl Chnăm Thmây với quy mô nhỏ, chủ yếu tổ chức trong phạm vi gia đình, không tổ chức tiệc tùng, liên hoan linh đình; không tham gia các nghi lễ tại chùa.

Covid-19: Khuyến khích đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây tại nhà - 3

Năm nay khuyến cáo bà con đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền chủ yếu tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19.

Với việc tổ chức Tết cổ truyền tại các điểm chùa, đề nghị Trụ trì và Ban quản trị không được tập trung bà con Phật tử trong thời gian rước đại lịch (chỉ có 2 vị sư và 4 vị trong Ban quản trị chùa thực hiện nghi lễ này).

Khuyến cáo các chùa không tổ chức Lễ đắp núi cát; tổ chức Lễ cầu siêu chung cho tất cả các linh hồn người quá cố tại một điểm và chỉ tổ chức một lần (do 4 vị sư và 6 vị trong Ban quản trị chùa thực hiện)...

Làm tượng trưng Lễ tắm tượng Phật; Việc tổ chức dâng cơm cho các vị sư tại các điểm chùa giao cho từng Tổ trưởng thực hiện, không để bà con Phật tử đến dâng cơm và tạm dừng các lễ hội, cúng viếng đông người.

Yêu cầu người dân không được phép kinh doanh, buôn bán tại chùa; không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí.

 Xuân Lương - Huỳnh Hải