Thứ bảy, 18/03/2017 - 13:00

Công khai cơ quan chậm giải quyết thông tin phản ánh sai phạm đất đai

Dân trí

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, kể từ ngày 1/4 tới sẽ công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Tổng cục Quản lý đất đai về các trường hợp chậm báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đã gửi về địa phương giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện có 423 trường hợp người dân phản ánh về vi phạm đất đai chưa được các cơ quan liên quan giải quyết.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện có 423 trường hợp người dân phản ánh về vi phạm đất đai chưa được các cơ quan liên quan giải quyết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về báo cáo kết quả giải quyết các trường hợp phản ánh về sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Theo đó, trong 2 năm qua, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tiếp nhận 2.556 trường hợp phản ánh qua đường dây nóng, đơn thư, email và qua báo chí, trong đó có 682 trường hợp phản ánh rõ nội dung sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, có địa chỉ cụ thể.

Tất cả những trường hợp này đã được Tổng cục Quản lý đất đai xử lý chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền của địa phương giải quyết theo quy định tại khoản 5 Điều 199 của Luật Đất đai.

UBND nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã có văn bản đôn đốc giải quyết, nhưng đến hết năm 2016 vẫn còn 423 trường hợp chưa có báo cáo tình hình, kết quả giải quyết.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, việc kiểm tra, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết của nhiều địa phương còn chậm, mặc dù trong năm 2016, Tổng cục Quản lý đất đai đã có văn bản đôn đốc.

Để bảo đảm mọi trường hợp phản ánh của các tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai đều phải được xem xét giải quyết theo đúng quy định của Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan đến các trường hợp phản ánh và có trách nhiệm khẩn trương kiểm tra, thanh tra, giải quyết; báo cáo kết quả về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 31/3/2017 để theo dõi, tổng hợp báo cáo.

Thế Kha