200 Ủy viên Trung ương khóa XIII được phân bổ như thế nào

Phương Thảo Đỗ Ngọc Diệp

(Dân trí) - Có 86 nhân sự của 63 tỉnh, thành phố là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Hà Nội đóng góp 20 cán bộ trong Trung ương. Những cơ quan có nhiều Ủy viên nhất là Chính phủ, khối cơ quan Đảng…

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII được phân bổ như thế nào - 1