Chủ tịch Quốc hội: Tập trung đưa Buôn Ma Thuột thành trung tâm Tây Nguyên

Thúy Diễm

(Dân trí) - Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tỉnh Đắk Lắk cần phải ưu tiên nguồn lực đầu tư để TP Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên.

Ngày 30/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác tham dự kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh khóa IX đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy.

Kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội: Tập trung đưa Buôn Ma Thuột thành trung tâm Tây Nguyên - 1

Chủ tịch Quốc Hội phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri tỉnh Đắk Lắk đã bầu đủ 9 ĐBQH, 75 đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, 513 đại biểu HĐND cấp huyện, 4.635 đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng các đại biểu đã nhận được sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào, cử tri. Qua đó, đề nghị các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp của tỉnh cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự là người đại biểu của nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, gần gũi, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và nhân dân.

"Đại biểu cần nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực, chủ động đóng góp công sức, trí tuệ trong các hoạt động của địa phương; đổi mới và sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt chương trình hành động cùng những lời hứa của mình, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng lớn lao trước cử tri và nhân dân tỉnh Đắk Lắk", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội: Tập trung đưa Buôn Ma Thuột thành trung tâm Tây Nguyên - 2

Đại biểu quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa, chú trọng những vấn đề quan trọng.

Cần bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách phù hợp để Đắk Lắk phát huy được những lợi thế, tiềm năng nhằm phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên, tầm nhìn trở thành trung tâm của Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia và Tiểu vùng sông Mê Công.

"Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Đắk Lắk trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế, có sức hấp dẫn, lan tỏa trong vùng kinh tế khu vực Tây Nguyên", Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo.

Đồng thời, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tỉnh Đắk Lắk cần phải ưu tiên nguồn lực đầu tư để TP Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên và phát triển theo hướng xanh, sinh thái, thông minh, mang bản sắc riêng của vùng đã được Bộ chính trị đề ra tại Kết luận 67-KL/TW.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực, tiếp tục chăm lo công tác giảm nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.