Chủ tịch Quốc hội lần đầu làm việc với đại biểu chuyên trách ở Trung ương

(Dân trí) - Hội nghị của UB Thường vụ Quốc hội với đại biểu chuyên trách ở Trung ương do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì diễn ra chiều 15/4 thể hiện tinh thần kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội lần đầu làm việc với đại biểu chuyên trách ở Trung ương - 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp đầu tiên của lãnh đạo Quốc hội với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương sau hoạt động kiện toàn nhân sự.

Nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đây là hội nghị với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương đầu tiên được UB Thường vụ Quốc hội tổ chức kể từ sau khi Quốc hội tiến hành kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV. Hội nghị nhằm lắng nghe ý kiến, đóng góp, hiến kế của các đại biểu chuyên trách ở Trung ương về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.  

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại Nghị quyết xác định các nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan này cần tập trung thực hiện trong thời gian tới được thông qua tại kỳ họp.

Trước hết là tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Thứ hai, kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc tiếp tục đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội lần đầu làm việc với đại biểu chuyên trách ở Trung ương - 2

Chủ tịch Quốc hội nhận định, thành công của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV là nền móng tốt đẹp, cũng là thử thách đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ.

Sau nữa là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước, những vấn đề lớn, quan trọng hoặc bức xúc trong xã hội, việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát; đẩy mạnh hoạt động chất vấn tại phiên họp của UB Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các UB của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể, quyết định các dự án quan trọng quốc gia, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghị quyết của Quốc hội về các vấn đề quan trọng…

Chủ tịch Quốc hội khái quát, nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV được đánh giá là rất thành công trên tất cả các phương diện, là nền móng tốt đẹp để Quốc hội tiếp tục phát triển. Đó cũng là thử thách đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục duy trì, đổi mới và làm tốt hơn nữa, để thực sự là cơ quan đại diện cao nhất của người dân cả nước, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Tăng cường kỷ cương lập pháp

Chủ tịch Quốc hội lần đầu làm việc với đại biểu chuyên trách ở Trung ương - 3

Hơn 100 đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương dự hội nghị.

Nghe những ý kiến đóng góp, gợi mở nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm trong đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập kế hoạch xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Quốc hội sẽ nghiên cứu, có đề án cụ thể trong từng lĩnh vực để huy động các nguồn lực, nhất là tài nguyên chất xám của các chuyên gia, các tổ chức nghiên cứu khoa học, các trường đại học và đặc biệt là đội ngũ các đại biểu Quốc hội chuyên trách qua các nhiệm kỳ...

Chủ tịch Quốc hội nhất trí tinh thần tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương lập pháp. Các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội cần chủ động hơn nữa để dẫn dắt công tác lập pháp. Trong giám sát, phải gắn được trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân có liên quan, cá thể hóa trách nhiệm.

Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện bộ máy bên trong của Quốc hội hợp lý hơn; làm rõ hơn mối quan hệ giữa cơ quan quản lý chuyên môn, quản lý nhân sự, hoàn thiện chế độ chính sách cho đại biểu Quốc hội hỗ trợ tốt hơn để đại biểu thực hiện trọng trách của mình.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những đề nghị của các đại biểu có thể xử lý được ngay, như việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm.

Nhấn mạnh đổi mới của Quốc hội là quá trình liên tục, không ngừng nghỉ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, với tâm huyết và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú tại các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương dù tái cử hay chuyển sang nhiệm vụ khác sẽ luôn quan tâm, đóng góp cho hoạt động của Quốc hội.

Bài liên quan
Đang được quan tâm