1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý sau thanh tra vụ chặt hạ cây xanh

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa chỉ đạo các đơn vị xử lý sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh một số tuyến phố trên địa bàn.

Xét kiến nghị của Thanh tra thành phố, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - vừa chỉ đạo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND thành phố theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý sau thanh tra vụ cây xanh

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý sau thanh tra vụ cây xanh

Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức kiểm kê gỗ, củi trong kho, khẩn trương đấu giá theo quy định. Rà soát lại đơn giá một số hạng mục liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trước 30/7/2015.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, khắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trong Kết luận Thanh tra. Kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở và cá nhân, đơn vị trực thuộc để xảy ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót đã nêu tại Kết luận Thanh tra; báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/6/2015.

Sở Xây dựng cũng phải khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tất cả các khâu, các tiêu chí, cũng như biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện trong thời gian qua. Cùng đó, Sở Xây dựng khảo sát, đánh giá lại toàn bộ cây hai bên tuyến đường trên địa bàn các quận, lập hồ sơ chi tiết, đánh giá, phân loại theo tiêu chí xác định.

Qua đó, Sở Xây dựng kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp, khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện. Thông tin đầy đủ, công khai minh bạch; xây dựng quy chế tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân.

Trên cơ sở đó, báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh Đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường Hà Nội giai đoạn năm 2014 -2015 ban hành theo Quyết định số 6816/QĐ-UBND ngày 11/11/2013; thời gian báo cáo trước ngày 30/7/2015.

Chỉ đạo trồng cây hai bên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh theo quy hoạch, đảm bảo cây trồng xanh tốt, góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị. Chi phí phát sinh do đơn vị tài trợ chịu trách nhiệm thực hiện, không sử dụng tiền ngân sách.

Quang Phong