"Chốt" khóa Quốc hội, thêm 1 thị trấn, 7 phường tại 4 tỉnh được lập mới

Thái Anh

(Dân trí) - UB Thường vụ Quốc hội tại phiên họp sáng 12/1 đã thông qua các nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới một số huyện, xã của tỉnh Đắk Nông và thành lập thêm phường thuộc Bình Định, Hòa Bình và Bắc Ninh.

Theo đó, Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) trên cơ sở toàn bộ 17,64 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.597 người của xã Cát Tiến.

Kết quả sau khi thành lập, thị trấn Cát Tiến không thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc, nhưng có tăng 1 thị trấn và giảm 1 xã (từ gồm 117 xã, 32 phường, 10 thị trấn thành 116 xã, 32 phường, 11 thị trấn).

Chốt khóa Quốc hội, thêm 1 thị trấn, 7 phường tại 4 tỉnh được lập mới - 1
Thị trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định được UB Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập.

Thường vụ Quốc hội nhất trí thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh thuộc thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Sau khi thành lập hai phường này, tỉnh Hòa Bình không thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc, nhưng có tăng 2 phường và giảm 2 xã (từ 10 phường, 10 thị trấn, 131 xã thành 12 phường, 10 thị trấn, 129 xã).

5 phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh được thành lập gồm: phường Hương Mạc trên cơ sở giữ nguyên trạng 5,58 km2 diện tích tự nhiên và dân số 19.576 người của xã Hương Mạc. Thành lập phường Phù Chẩn trên cơ sở nguyên trạng 5,98 km2 diện tích tự nhiên và dân số 19.656 người của xã Phù Chẩn. Thành lập phường Phù Khê trên cơ sở nguyên trạng 3,47 km2 diện tích tự nhiên và dân số 12.703 người của xã Phù Khê. Thành lập phường Tam Sơn trên cơ sở nguyên trạng 8,45 km2 diện tích tự nhiên và dân số 16.279 người của xã Tam Sơn. Thành lập phường Tương Giang trên cơ sở nguyên trạng 5,66 km2 diện tích tự nhiên và dân số 12.811 người của xã Tương Giang.

Kết quả sau khi thành lập 5 phường này, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính các cấp trực thuộc, nhưng có tăng 5 phường và giảm 5 xã (từ 26 phường, 6 thị trấn, 94 xã thành 31 phường, 6 thị trấn, 89 xã).

Địa giới hành chính một số nơi thuộc tỉnh Đắk Nông cũng được điều chỉnh, nhưng làm không thay đổi diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính các cấp trực thuộc.

Các nghị quyết này sẽ có hiệu lực từ 1/2/2021 để phục vụ công tác bầu cử nhiệm kỳ mới.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sau các nghị quyết này, hoạt động điều chỉnh, thay đổi địa giới hành chính các đơn vị trên địa bàn cả nước sẽ được tạm dừng xem xét cho tới khi Quốc hội khóa mới (khóa XV) vận hành.