Chính phủ bổ sung 7.650 tỷ đồng mua 61 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Thái Anh

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa quyết định bổ sung 7.650 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó có 30 triệu liều AstraZeneca, 31 triệu liều Pfizer.

Quyết định 1022/QĐ-TTg ngày 30/6/2021 nêu rõ, bổ sung 7.650 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế. Trong đó, có 30 triệu liều vắc xin AstraZeneca của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam (VNVC) và 31 triệu liều Pfizer.

Chính phủ bổ sung 7.650 tỷ đồng mua 61 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 - 1

Dự kiến có ít nhất 8 triệu liều vắc xin sẽ về tới Việt Nam trong tháng 7 .

Trong số 7.600 tỷ đồng, 5.100 tỷ đồng bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế từ nguồn kinh phí 12.100 tỷ đồng tiết kiệm chi năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 đã được UB Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 1271 ngày 18/5/2021 và 2.550 tỷ đồng chi từ nguồn Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam thành lập theo Quyết định số 779 ngày 26/5/2021 của Thủ tướng.

Thủ tướng cũng đồng ý sử dụng 37 tỷ đồng trong tổng số 1.237 tỷ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế theo Quyết định số 507 ngày 31/3/2021 để chi đối ứng cho việc tiếp nhận, vận chuyển, phân phối, thuê kho bảo quản vắc xin, mua vật tư tiêm chủng cho các lô vắc xin phòng Covid-19 do COVAX Facility hỗ trợ, vắc xin viện trợ, tài trợ của nước ngoài.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan. Bộ này cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.