Chân dung tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh

Quang Phong Ngọc Diệp

(Dân trí) - Sáng ngày 25/9/2020, ông Chu Ngọc Anh - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, thay ông Nguyễn Đức Chung vừa bị bãi nhiệm.

Chân dung tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh - 1